Maandelijks archief: februari 2017

Leestip van de dag – dinsdag 28 februari 2017


Paus en anglicaanse aartsbisschop Welby reizen naar Zuid-Sudan

Paus Franciscus en aartsbisschop Justin Welby trekken samen op vredesmissie naar het arme Afrikaanse land, dat op een nieuwe hongersnood afstevent.

Paus Franciscus hoopt om samen met Justin Welby, de anglicaanse aartsbisschop van Caterbury en de geestelijke leider van 77 miljoen anglicanen wereldwijd, naar het straatarme Zuid-Sudan te reizen. Ruim 60 procent van de Zuid-Sudanese bevolking is christen en 37,5 procent van hen zijn katholieken.

De paus kondigde de reis zondag aan tijdens een vragenronde met drie anglicaanse gelovigen bij zijn bezoek aan de anglicaanse All Saints-parochiekerk in Rome: Een anglicaanse, een presbyteriaanse en een katholieke bisschop hebben mij voor deze reis samen met aartsbisschop Welby uitgenodigd. De situatie is momenteel bijzonder ongunstig De bevolking wil vrede. Zuid-Sudan is een van de allerarmste landen van Afrika. Het gaat al verschillende jaren gebukt onder een burgeroorlog. In sommige delen van het land is officieel hongersnood afgekondigd.

Paus Franciscus verwees tijdens zijn bezoek aan de anglicaanse parochie vlakbij de Spaanse Trappen in Rome ook naar de eeuwenlange achterdocht en vijandigheid tussen anglicanen en katholieken. Maar vandaag erkennen wij elkaar godzijdank als broeders en zusters in Christus. In het spoor van de apostel Paulus mogen wij niet gevangen blijven in verdeeldheid. Wij moeten zoeken naar verzoening. Daarvoor moeten wij nederig worden en hebben wij de hulp van God nodig.

Bron: I.Media/Kathpress.at / Kerknet.be

Paus Franciscus en aartsbisschop Welby

Leestip van de dag – maandag 27 februari 2017


‘Het klopt wel, maar het deugt niet’

Bij het begin van de veertigdagentijd schrijft mgr. Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, de brief ‘Bekering is het tegendeel van berusting’.

Goede vrienden,

Onlangs kocht ik een boek helemaal voor de titel: Het klopt wel, maar het deugt niet. De maatschappelijke moraal in het nauw. Het is een uitgave van Stevo Akkerman en bevat een aantal kritische artikelen over onze samenleving.

Het klopt wel, maar het deugt niet: deze titel zou best wel eens kunnen opgaan voor onze samenleving en hoe wij ons erin voelen. De cijfers moeten kloppen, alleen wat efficiënt is, mag blijven, rationalisaties en schaalvergrotingen zijn de nieuwe norm, het aantal wetten en decreten neemt gestaag toe, controlemechanismen worden almaar fijner, steeds meer dier- en en plantensoorten zijn beschermd, voor de afvalsortering zijn allerlei afzonderlijke zakken en bakken beschikbaar. Het klopt wel: daar gaan we prat op, zeker als zakelijke en hardwerkende Vlamingen. Maar deugt het ook? Velen voelen zich niet goed in hun lichaam, in hun relatie of hun gezin, in hun werk of beroep. Voor files en luchtvervuiling behoren we tot de meest roodgekleurde gebieden van Europa.

Een aangedikt ‘wij’ tegenover ‘zij’-verhaal
verzuurt het maatschappelijke debat.

In het dagelijkse leven vervangen schermen of ingesproken berichten het gezicht achter het loket of de mens aan de telefoon. Het stemgedrag bij verkiezingen of referenda evolueert heel onredelijk en onvoorspelbaar. De democratie hangt als een jojo aan een touwtje. Het jaar 2016 was op dat punt veelzeggend en wat brengt 2017?

‘Bekering’ als sleutelwoord

Op Aswoensdag begint voor christenen wereldwijd de veertigdagentijd of vastentijd. Hebben die veertig dagen iets te maken met Het klopt wel, maar het deugt niet? Ongetwijfeld, en veel zelfs. Om te beginnen is de vastentijd geen tijd van gezaag, gejammer of moedeloosheid. Het sleutelwoord van de veertigdagentijd is ‘bekering’. Dat woord heeft wel degelijk hersenen in het hoofd en spieren aan het lijf.

Bekering is het tegendeel van berusting.

Kritische analyse, eerlijk taalgebruik en de wil om er iets aan te doen: het zit allemaal in het woord ‘bekering’. Wie niet overweg kan met kritiek, kan ook niet overweg met bekering. Bekering vraagt durf: de durf om opnieuw in de waarheid te gaan staan en om er iets aan te doen.

Vervolgens is de vastentijd geen tijd van verstoppen, afwentelen of veralgemenen. Mensen kunnen zich niet blijven verstoppen als konijnen in het bos van ‘het deugt niet’. We kunnen boeken vullen over wat ‘er gebeurt’, wat ‘ze doen’ en wat ‘men zegt’, maar wat hebben we dan veranderd?

Het is geen gemakkelijke oefening om uit onze konijnenpijp
te komen en zelf een andere koers te kiezen,
in de frisse buitenlucht.

Verandering begint bij mensen die het ondergrondse nest verlaten en die weer als ‘ik’ en ‘wij’ durven leven, in de openlucht. Alleen wie een verschil durft maken, doorbreekt de kringloop van ‘het deugt niet’.

Bevrijding van het verleden

Ten slotte is de vastentijd geen tijd van nostalgie of heimwee naar vroeger. Voor iedereen is verleden jaar voorbij. De oplossing voor ‘het deugt niet’ ligt niet in het verleden. Hoezeer wij mogen dromen van een terugkeer naar de samenleving van 1917 of 1817: het zal niet gebeuren! We leven in 2017. Bekeren is anders dan beschermen of bewaren. De evangelische richting van ‘bekeren’ is niet achteruit maar vooruit.

Bekeren is een nieuwe stap wagen in de toekomst.

Bekeer u en heb geloof in de Blijde Boodschap. Met deze woorden bevrijdt Jezus zijn leerlingen van het verleden en verleidt Hij hen tot de toekomst. Hij zet een nieuw verhaal in hun blikveld en daagt hen uit om erin mee te stappen.

Het vraagt meer moed om te beginnen dan om te herhalen.

Belangrijker dan ‘wat klopt’ is ‘wat deugt’.

Graag wens ik u een goede veertigdagentijd!

+ Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

 

 

 

Leestip van de dag – zondag 26 februari 2017


Bogoroditse Devo

Uit Rusland

Bogoroditse Devo, raduisya,
Blagodatnaya Marie,
Gospod’s Toboyu.
Blagoslovena Ti v’zhenah, i blagosloven
Plod chreva Tvoego,
Yako Spasa rodila, esi dush nashih.

Rejoice, O Virgin Mother Of God,
Mary full of grace, the Lord is with You.
Blessed are You among women,
And blessed is the Fruit of Your womb,
For You have borne the Savior of our souls.

 

 

 

Leestip van de dag – zaterdag 25 februari 2017


Grote Taizé-ontmoeting voor jongeren in Brussel

In het palmzondagweekend vindt in Brussel een grote Taizé-ontmoeting plaats met jongeren uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.

In onderstaand filmpje nodigen kardinaal De Kesel en broeders Jasper en Aloïs van TaizéOecumenische kloostergemeenschap in het gelijknamige Franse dorp je uit op de regionale Taizé-ontmoeting in Brussel tijdens het palmzondagweekend op 8 en 9 april. Daaronder lees je wat je ervan mag verwachten en waarom je deze ontmoeting absoluut niet wil missen.

Programma van de Taizé-ontmoeting

Zaterdag

  • bijbelmeditatie met een broeder van Taizé
  • uitwisseling in kleine groepjes
  • sociale, culturele en andere workshops op verschillende locaties in Brussel
  • wake van het licht in de basiliek van Koekelberg
  • overnachten bij gastfamilies

Zondag mag je je verwachten aan een bijzondere Palmzondagliturgie. Het worden intense dagen die een frisse wind doen waaien in de Kerk, beloven de organisatoren van IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen en hun Franstalige collega’s.

Een unieke kans om jongeren te laten ervaren
wat christen zijn betekent en het te verdiepen.

De vieringen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelnemen aan het volledige weekend kan voor alle jongeren tussen 15 en 35 jaar.

Meer info

Mail naar taizebru2017@gmail.com of surf naar www.taizebru2017.be.

 

 

 

Leestip van de dag – vrijdag 24 februari 2017


Mensen blij maken of troost bieden
maakt me gelukkig

Zanger Jo Vally houdt niet van ruzie en roddel. ‘Laten we proberen genieten van elke dag die ons geschonken wordt.’

Bijna veertig jaar staat Jo Vally op de planken. Niets doet vermoeden dat hij na een blitse start als misdienaar moest knokken om het waar te maken. De doorbraak kwam pas na tien jaar vallen en opstaan met het VTM-programma Tien om te zien, maar hij bleef er steeds hard voor werken. Ga voor je droom en blijf volharden. Geef niet te snel op, luidt zijn boodschap aan jongeren.

Lees verder …