Jaarlijks archief: 2018

Leestip van de dag – donderdag 15 nov 2018


Waarheid is een levenswijze
die zichtbaar wordt in elke daad

In zijn 13de catechese over de Tien Geboden tijdens de audiëntie van woensdag 14 november 2018 behandelde de paus het 8ste gebod: Niet vals getuigen !

Geliefde broers en zussen goedendag !

In de catechese staan we vandaag stil bij het achtste gebod: Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.

Van dit gebod zegt de catechismus dat: het verbiedt in de relaties met de medemens de waarheid te verdraaien (n. 2464). Leven met onwaarachtige communicatie is erg omdat het relaties onmogelijk maakt en dus de liefde verhindert.

Lees verder …

Leestip van de dag – woensdag 14 nov 2018


Paus pleit voor wetenschap
ten dienste van het welzijn

Paus Franciscus roept wetenschappers op om zich bewust te worden van hun bijzondere opdracht voor de mensheid en onze planeet.

Paus Franciscus heeft op een recente ontmoeting met leden van de Pauselijke Academie voor de Wetenschappen wetenschappers op het hart gedrukt zich niet terug te trekken in een ivoren toren. In het verleden plooide de wetenschap zich vaak terug in een positie van autonomie en zelfgenoegzaamheid, met groot wantrouwen voor religieuze en spirituele waarden.

Vandaag beseffen wetenschappers, onder meer door de bewustwording van de gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen, opnieuw dat zij die discipline niet los van de samenleving en in een academische ivoren toren kunnen beoefenen. De paus drong bij hen erop aan zich niet alleen te laten leiden door fundamentele ethische principes, maar ook op een positieve manier bij te dragen tot integrale menselijke ontwikkeling. Tegelijk beklemtoonde hij dat de wetenschap een rol moet vervullen in het vinden van oplossingen voor de actuele problemen waarmee de planeet en de mensheid worden geconfronteerd. Er is nog een lange weg te gaan naar integrale en duurzame ontwikkeling. Het overwinnen van honger en dorst, sterfte en armoede, vooral onder de 800 miljoen arme en uitgesloten mensen op aarde, heeft geen kans op slagen zonder een verandering van onze levenswijze.

De paus vroeg de academieleden, onder meer verschillende Nobelprijswinnaars, om zich in te zetten voor een wereld zonder kernwapens en om politici en andere verantwoordelijken te overtuigen van de gevaren van autonome wapensystemen, de zogenaamde killerrobots. Hij stipte aan dat nucleaire ontwapening niet langer lijkt voor te komen op de agenda bij internationale gesprekken, maar nog steeds even noodzakelijk is omwille van de onherstelbare schade die zij de mensheid en de planeet kan toebrengen. Franciscus stelt een gebrek aan politieke wil en vastberadenheid vast om de wapenwedloop en oorlogen te beëindigen en over te schakelen op hernieuwbare energie. Het ontbreekt aan voldoende wil om programma’s uit te werken om water, voedsel en gezondheid voor iedereen te beveiligen en het enorme kapitaal, dat in belastingparadijzen inactief is, ten voordele van het brede publiek te investeren.

Bron: I.Media / Vaticannews.va / Kerknet.be

 

 

Leestip van de dag – dinsdag 13 nov 2018


Deze 5 trends veranderen de Kerk
van binnenuit

Volgens de christelijke auteur Jonathan Merritt wordt de Kerk vandaag geconfronteerd met 5 trends die haar van binnenuit grondig veranderen.

  1. Opkomst van een generatie die muren afbreekt
  2. Van ik-gericht naar missionair
  3. Christenen durven te twijfelen
  4. Evangelie weer centraal
  5. Ongebonden en partijloos

Lees meer …