Maandelijks archief: januari 2018

Leestip van de dag – vrijdag 19 januari 2018


Brandend braambos

Van de hand van Elizabeth Barrett Browning (1806-1861)

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen
en plukt bramen.

 

 

 

Leestip van de dag – donderdag 18 januari 2018


Interview met een minderbroeder

En die minderbroeder is Fer van der Reijken, uit Nederland

Als ‘leestip van de dag’ heb ik vandaag gekozen voor een interview met broeder Fer. Ik heb hem in vroegere jaren vrij goed persoonlijk gekend, en ik kan alleen maar zeggen: wat een heerlijk, eenvoudig, diepgaand en blij mens ! En wat een liefde voor zijn ordestichter Franciscus van Assisi. Fer spreekt hier over drie zaken die hem als minderbroeder in het hart geschreven staan. Eenvoudige en diepe woorden van een mooi mens.

Voor wie verder wil kijken … Onderstaand filmpje geeft een mooi beeld van de plek waar broeder Fer vandaag de dag woont en werkt.

La Verna, het huis waar broeder Fer momenteel woont, is een franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling in Amsterdam-West. Het is een plek om via allerlei activiteiten je spiritualiteit te ontdekken en verder te ontwikkelen. Het centrum staat open voor iedereen, ongeacht kerkelijke of religieuze achtergrond. In La Verna is ook een kloostergemeenschap van 9 Franciscanen gehuisvest. Centrum en gemeenschap samen onder één dak maken La Verna tot een bijzondere plek. Hun website is www.laverna.nl

 

 

 

 

Leestip van de dag – woensdag 17 januari 2018


Steven Vanackere over religieuze tekenen in Tertio

Het verschil tussen een totalitaire en democratische samenleving zit ‘m in de ruimte die minderheden al of niet krijgen, schrijft Steven Vanackere.

Verdraagzaamheid is geen luxeproduct voor alleen die vormen van diversiteit die we wel charmant vinden. Verdraagzaamheid betekent het in toom houden van ons veel te snel gekwetste gemoed, schrijft CD&V-politicus Steven Vanackere in zijn column in Tertio 936 van woensdag 17 januari 2018. Geen enkel zinnig mens betwijfelt dat de vrijheid van de enen soms moet worden beperkt om die van anderen mogelijk te maken. Maar wie de godsdienstvrijheid aan banden wil leggen, heeft er in onze geseculariseerde samenleving een wankel argument aan. Andermans keppeltje of hoofddoek tast mijn vrijheid van geen kanten aan. Diezelfde vrijheid die de ene de kans geeft een uiterlijk religieus teken te dragen, garandeert mij eveneens het recht dat niet te doen en er ook in geen enkele omstandigheid toe verplicht te worden.

De tendens om het religieuze compleet
uit het openbare leven te doen verdwijnen is nefast
en van een grote intellectuele armoedigheid.
Steven Vanackere

De allergie tegenover iedereen die een gelovige overtuiging niet wil of kan verstoppen, heeft niets te maken met de heilzame scheiding van Kerk en staat, stelt Vanackere. Natuurlijk kunnen en mogen religieuze normen de maatschappelijke ordening niet dwingend bepalen, wel democratische meerderheidsbesluiten met afdoende respect voor minderheden. Maar dat zijn terechte vingerwijzingen voor een overheid die zich ver moet houden van totalitaire aanspraken. Dat heeft niets te maken met het gedrag van vrije mensen die zich vreedzaam beroepen op hun grondwettelijke rechten.

Bron: Kerknet.be

 

Leestip van de dag – dinsdag 16 januari 2018


Over het kennen van God

Als ‘leestip van de dag’ een korte tekst van de hand van Thomas Merton. Woorden die handelen over het ware kennen van God dat zoveel verder reikt dan welk idee ook.

‘God wordt niet volledig gekend wanneer hij enkel “gekend” wordt met het verstand. Hij wordt het best gekend door ons wanneer Hij bezit neemt van heel ons zijn en ons met Zichzelf verenigt. Dan kennen we Hem niet als een idee maar voorbij aan alle ideeën, in een liefdescontact, in een ervaring van Wie Hij is, in een realiseren dat Hij en alleen Hij ons leven is en dat we zonder Hem niets zijn. Het is onze vreugde om niets te zijn, en te weten dat Hij alles is.’

Uit: Thomas Merton: “Bread In The Wilderness”, Liturgical Press, Collegeville, MN 1971, pg.166

Voor wie graag meer wilt lezen van en over Thomas Merton is de website van de ‘Mertonvrienden van de Lage Laden’ warm aanbevolen.
Je vindt hem hier.

Leestip van de dag – maandag 15 januari 2018


Ik lig in een deuk van het lachen …

Jürgen Mettepenningen kijkt als christelijke theoloog voor VRT NWS elke maand met verwonderde en ontwapenende blik naar kleine en grote gebeurtenissen in het leven. Deze keer begint hij met humor: “30 dagen met humor” x 12,167!”

Jürgen Mettepenningen is theoloog en bisschoppelijk afgevaardigde voor Onderwijs in het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Vilvoorde. Station. Een affiche aan de wand geeft aan welk nummer ik moet bellen als ik ‘iets verdacht’ zie. Een man even verder op het perron ziet me ernaar kijken, komt langzaam naar me toe gewandeld en zegt heel droog: “Meneer, da’s het nummer dat je moet draaien als uw trein hier op tijd komt”.

Lees verder …