Maandelijks archief: februari 2018

Leestip van de dag – maandag 26 februari 2018


Praat met Mij, kleine ziel ~ Gabrielle Bossis 1874-1950

Gabrielle heeft eigenlijk 3 levens gekend: celibataire vrouw uit de rijke burgerij, comédienne die de wereld afreist, mystica. Maak kennis in de film.

Ook nu trekt God mensen tot een leven in nauwe verbondenheid met Hem. Soms opvallend, soms verborgen. Ontdek bekende en minder bekende 20ste-eeuwse godzoekers.

De intieme dialogen van de Fran­çaise Gabrielle Bossis met haar innerlijke stem, haar Veelgeliefde, Jezus Christus, zijn veel te weinig gekend. Ondanks kerkelijke instemming, tot paus Pius XII toe. In het Nederlandse taalgebied is haar spirituele dagboek zelfs niet (meer) te verkrijgen.

Door met haar teksten te leven en te bidden, kunnen we vandaag van haar leren om een vruchtbare wisselwerking te vinden tussen:

 • contemplatie en engagement,
 • persoonlijke en kerkelijke spiritualiteit,
 • verinnerlijking en verkondiging,
 • elan en compassie,
 • het tijdelijke en het eeuwige.

In een voorwoord bij de eerste uitgave van Gabrielles teksten in 1949 schrijft Mgr. Villepelet, bisschop van Nantes:

Deze bladzijden zijn een getuigenis speciaal voor onze tijdgenoten,
slachtoffers van een oeverloos ingewikkelde beschaving
die inkeer bijzonder moeilijk maakt.
Ze bewijzen dat het niet onmogelijk is,
wat ook je levensomstandigheden zijn,
om een gevoel te bewaren voor de aanwezigheid van God. 

In een voorwoord bij de biografie die in 2005 over Gabrielle verschijnt, schrijft Camillo Kardinaal Ruini:

Ik moedig je graag aan om met deze pagina’s te mediteren.
Ze willen de lezer stimuleren om de Onzichtbare te zien
in het zichtbare, de Eeuwige in het voorbijgaande
en de goddelijke Liefde in de plooien van eenzaamheid en lijden. 

Meer weten

 • Meer 20ste-eeuwse godzoekers
 • Gabrielle Bossis. Mijn schaduw, dat is je naaste: dialogen met Christus. Christofoor, 2001, ISBN 9062387373, 159 pagina’s.
  Inleiding, selectie en vertaling door Bastiaan Baan. Niet meer verkrijgbaar.
 • Gabrielle Bossis. Lui et moi: entretiens spirituels (7 delen). 1948 ev.
  Gabrielles teksten. Jammer genoeg niet in chronologische volgorde.
  Bestel bij uitgever Beauchesne
 • Patrick de Laubier. Jesus mon Frère: essai sur les entretiens spirituels de Gabrielle Bossis. Beauchesne, 1998, ISBN 9782701013671, 208 pagina’s, 19 euro.
  Een samenvatting in chronologische volgorde van Gabrielles dagboek. Met citaten, maar ook stukken samenvattend hertaald.
  Bestel bij uitgever Beauchesne
 • Lucia Barocchi. Lui et Gabrielle Bossis. Beauchesne, 2007, ISBN 9782701015026, 19 euro.
  Biografie vertaald uit het Italiaans.
  Bestel bij uitgever Beauchesne
 • Association Gabrielle Bossis

Bron: Kerknet.be

 

Leestip van de dag – zondag 25 februari 2018


Geen groter liefde

Meditaties bij de kruisweg

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden (Joh 15, 13). De hele kern van Jezus’ kruisweg wordt in die ene zin gevat. Wie deze als lees sleutel hanteert, wordt van binnen geraakt. Zijn verhaal wordt ons verhaal. Dat Jezus het meent wanneer Hij ons vrienden noemt, maakt Hij concreet in elke stap die Hij zet.  Deze meditaties bij de kruisweg zijn geschikt voor de viering van Goede Vrijdag of persoonlijke bezinning.

Auteur: Erik Galle
Uitvoering: geniet , 64 pagina’s
ISBN: 978-90-8528-473-4
Artikelcode: 618

Te bestellen bij uitgeverij Halewijn: klik hier.

Leestip van de dag – zaterdag 24 februari 2018


Imke Bavay schrijft kinderboek: ‘Wie goed kijkt, ziet God overal’

Catechiste Imke Bavay wil met ‘Papa, waar is God?’ symbolisch geloven bij kinderen bevorderen en hun ouders taal aanreiken om over geloof te praten.

Papa, waar is God?, vraagt Thomas in het kinderboek van Imke Bavay (27). Bij de verbaasde blik van Thomas’ vader verduidelijkt de jongen van zes zijn vraag: Juffrouw Emma vertelt op school soms over God. Ze zegt dat Hij overal is, maar ik vind God nergens. Waarop de vader de jongen bij de hand neemt en met hem op zoek naar God gaat.

Waar is God volgens u ?

Imke Bavay • God is inderdaad overal, maar je moet Hem leren zien en dat kan uitsluitend door naar de werkelijkheid te kijken met de ogen van het hart.

Dat God niet ver en afstandelijk is,
maar Iemand die betrokken is op mensen
en aanwezig is in dagelijkse dingen,
ontdekte ik zelf pas toen ik
in Leuven theologie ging studeren.

Als kind woonde ik de mis bij zonder precies te weten wat er gebeurde. Als tiener ging ik niet langer naar de kerk, tot de pastoor uit Mere, mijn thuisparochie, me vroeg een kinderwoorddienst te verzorgen. Toen pas ontdekte ik het geloof echt en kreeg ik een ander godsbeeld, namelijk het beeld van een God bij wie je mag twijfelen en op wie je kwaad mag worden. Dat godsbeeld is ook verwerkt in het boek.

Waarom is uw boek gericht aan kinderen ?


Ik werk als wetenschappelijk medewerker aan de faculteit theologie & religiewetenschappen in Leuven. Daar wordt heel wat onderzoek verricht naar de katholieke identiteit van scholen en leerlingen en dat toont aan dat heel wat leerlingen in de lagere school vaak nog een sterk letterlijk geloofsprofiel hebben. Dat verbaast me niet, aangezien met kinderen vaak op een letterlijke manier wordt gepraat over God. Een klassiek voorbeeld is het verhaal van Jezus die over het water liep.

Wanneer kinderen opgroeien en de wetenschap ontdekken,
wordt dat letterlijke geloof vaak onderuitgehaald,
met het gevaar dat ze alles wat te maken heeft met geloof
overboord gooien. Dat is jammer.

Met het schrijven van Papa, waar is God? wil ik bij kinderen vanaf de leeftijd van zes een meer symbolisch geloof aanmoedigen, zodat ze kunnen groeien in volwassen geloof. In onderzoeken spreekt men in dat verband over de ontwikkeling van een postkritische geloofsstijl.

Hebben ook volwassenen een boodschap aan het verhaal ?

Beslist. Ook volwassenen worstelen soms met geloofsvragen zoals: Waar is God? Wat is een wonder van God? Waarom laat God mensen sterven? Het verhaal van Thomas en zijn vader reikt volwassenen een taal aan om met kinderen te praten over geloof en meteen wordt hun eigen geloof en godsbeeld daarmee bevraagd.

De vraag waar God is bij bijvoorbeeld natuurrampen of andere vormen van lijden laat u onbeantwoord. Een bewuste keuze ?

Inderdaad. Het laat kinderen zien dat volwassenen ook niet alle antwoorden hebben en dat het ook voor ons soms moeilijk is om in God te geloven wanneer we zien wat er allemaal in de wereld gebeurt. Zelf weet ik ook niet altijd het antwoord, maar dat vind ik ook niet erg.

U geeft ook
 catechese. Waarom en wat is uw ervaring ?

Toen ik in Moorsel ging wonen, vernam ik dat ze te weinig catechisten hadden. Ik ben zelf afkomstig uit een levendige parochie, Sint-Bavo in Mere, met heel wat vrijwilligers, en wilde in Moorsel mijn steentje bijdragen. Bovendien ben ik graag bezig met kinderen. De reacties en vragen die ik tijdens de catechese krijg, waren mee een motivatie om Papa, waar is God? te schrijven.

Als een van mijn vormelingen me vraagt: Imke, jij gelooft toch niet in het scheppingsverhaal? Zo dom ben je toch niet?, doet dat pijn. Dan antwoord ik: Jawel, ik geloof er wel in. Voor mij is dat een poëzieverhaal dat iets vertelt over onze relatie met God, met de wereld, met de dieren enzovoorts. Ook in de kinderwoorddienst testte ik het verhaal uit. Mijn ervaring is dat het vooral geschikt is voor kinderen vanaf de leeftijd van zes. Voor jongere kinderen is het volgens mij te lang.

Komt er een vervolg ?

Ik hoop het. Het oorspronkelijke idee was een reeks te maken waarin Thomas opgroeit, almaar vaker wordt geconfronteerd met de wereld en ook almaar meer vragen gaat stellen. Zo zou het multireligieuze in een volgende publicatie bijvoorbeeld meer aandacht kunnen krijgen.

Papa, waar is God? Daddy, where is God? is overigens bewust in het Nederlands zowel als in het Engels geschreven. Zo kan het ook vakoverschrijdend worden gebruikt of bijvoorbeeld bij anderstalige nieuwkomers.

Imke Bavay, Papa, waar is God? Daddy, where is God?, 2018,
 43 blz., ISBN 978 94 6342 001 3, kost 15 euro en is te koop op www.mijnbestseller.nl/shop of via imke.bavay@hotmail.com.

Bron: Kerknet.be / Kerk & Leven

 

 

Leestip van de dag – vrijdag 23 februari 2018


Paus Franciscus tot jongeren: ‘Wees niet bang’

Franciscus nodigt naar aanleiding van Wereldjongerendag de jeugd uit om zich open te stellen voor anderen en voor God.

Gisteren werd in Rome de pauselijke boodschap voor de 33ste Wereldjongerendag, op Palmzondag 25 maart, voorgesteld. In zijn oproep, onder de titel Wees niet bang, maant de kerkleider gelovige jongeren aan hun angsten te overwinnen en hun ware roeping te ontdekken. Het thema verwijst naar de geruststellende woorden van de engel Gabriël uit het evangelie tot Maria.

Onderscheidingsvermogen

De paus beklemtoont dat de jaarlijkse jongerendag, die op initiatief van paus Joannes Paulus II wereldwijd op Palmzondag wordt gevierd, een belangrijke opstap is naar de Internationale Wereldjongerendagen van januari 2019 in Panama en de Bisschopssynode van oktober 2018 in het teken van de jeugd. Franciscus spoort de jongeren aan om na te denken over hun eigen angsten, de redenen waarom zij zich soms willen verbergen, hun conformisme aan leeftijdgenoten of het nastreven van normen die vaak kunstmatig en onbereikbaar zijn… Tegelijk toont hij zich solidair met jongeren die ondanks alles slechts moeilijk een baan vinden, die zich emotioneel onveilig en bedreigd voelen of die onder andere angsten gebukt gaan…  Juist op zulke momenten is onderscheidingsvermogen van vitaal belang, om geen nutteloze energie te verspillen.

Angsten overwinnen

Franciscus bemerkt dat ook de Bijbel het thema angst niet uit de weg gaat. 365 keer wordt er herhaald: wees niet bang. Net alsof de Heer ons wil vertellen dat hij wil dat wij elke dag van het jaar vrij zouden zijn van angst. Wij moeten dit als een uitnodiging ervaren om ons open te stellen voor God en voor anderen die ons door hun eigen ervaring kunnen leiden. Oprechte christenen zijn niet bang zichzelf voor anderen open te stellen.

Ze weigeren zich in een donkere kamer op te sluiten,
waar een computer en een smartphone
het enige raam op de wereld zijn.

Tot slot nodigt paus Franciscus jongeren nog uit om zich met vreugde en enthousiasme op de Wereldjongerendagen van Panama, die zowel ter plaatse als live online op de voet te volgen zijn, voor te bereiden.

Durft U deze uitdaging aan te gaan ?

Bron: Vaticanews.va / Kerknet.be