Maandelijks archief: oktober 2018

Leestip van de dag – dinsdag 23 okt 2018


Hopen is daden stellen

Bleri Lleshi vaart vandaag in rustig water, maar dat is bijwijlen anders. Niet dat de politiek filosoof en jongerenwerker de controverse zoekt. “Ik wil niemand overtuigen, alleen een andere kijk bieden. Burgers hebben recht op alternatieven voor het dominante wereldbeeld dat eigenbelang, onverschilligheid en verharding propageert.”

Interview door Sylvie Walraevens

Bleri Lleshi’s jongste boek De Kracht van hoop is een beklijvend betoog voor engagement, verzet en actieve hoop. De notie “hoop” heeft aan kracht ingeboet, stelt de Albanese Belg vast. “Gelovigen hopen op een leven na de dood – een vaag verlangen –, anderen geven zich over aan een onbestemde toekomst waarvan ze het beste hopen. Zelden zien we hoop als motor voor sociale verandering.”

Wat verstaat u dan onder hoop en waarom hecht u er zoveel belang aan ?

“Hoop wordt vaak begrepen als een vorm van vals optimisme. Een optimist gaat ervan uit dat alles altijd goedkomt. Maar wie hoopvol is, weet dat het ook fout kan gaan en houdt daar rekening mee. Hij wendt zijn positieve verwachting aan om tot actie over te gaan. We kijken neer op hoop als een wollige emotie, maar ze kan ook rationeel gefundeerd zijn. Daarom spreek ik over actieve hoop: een toekomstige verandering waaraan je actief moet bijdragen. Actieve hoop is gebaseerd op het besef dat je daden moet stellen, wil je het voorwerp van je hoop realiteit zien worden. Als iemand mij zegt: ‘Vroeger koesterde ik de hoop dat er in mijn wijk minder eenzaamheid zou zijn’, dan vraag ik: ‘Wat heb je daar zelf voor gedaan?’ Toen ik als jongerenwerker in Brussel startte, hoopte ik voor die jongeren iets te kunnen betekenen. Ik wist dat ik de stad en de jeugdproblematiek goed kende, dat ik nuttige kwaliteiten bezat, maar vooral: dat ik pas iets kon veranderen als ik in actie zou schieten. Dat enkele jongeren die in de gevangenis belandden vandaag inspirerende leerkrachten zijn, had ik nooit voor mogelijk gehouden. Dat konden zij alleen opbrengen omdat we hun hoop schonken en die emotie rationeel fundeerden. De kracht van hoop is dat ze een verschil maakt voor iemand, hoe klein ook, zodat die op zijn beurt het verschil kan maken voor anderen.”

Staren we ons blind op de grote wereldproblemen en gaan we voorbij aan wat in ons bereik ligt ?

Lees verder …

 

 

Leestip van de dag – zondag 21 okt 2018


Op Missiezondag geven we de wereldkerk
een duwtje in de rug

Vandaag, op 21 oktober, is het Missiezondag in de hele katholieke Kerk. Onze verbondenheid binnen de wereldkerk staat dan centraal.

Onze verbondenheid met andere kerkgemeenschappen is tweeledig, zegt Catherine De Ryck, communicatieverantwoordelijke van Missio. Enerzijds helpt de missiemaand ons beseffen dat we niet alleen zijn. In de hele wereld lezen gelovigen hetzelfde Evangelie en wereldwijd komen mensen samen rond de tafel van de Heer. Dat besef kan ons sterken en bemoedigen. Anderzijds hebben we oog voor elkaars noden.

Lees verder …

Leestip van de dag – zaterdag 20 okt 2018


Recept voor zorgzaam samenleven uit medicijnkastje annuntiaten

Wat als we de uitdagingen in de ouderenzorg bekeken vanuit het verlangen om zorgzaam samen te leven? De zusters annuntiaten doen inspirerende voorzet.

Op de scholencampus van het Heilig Hartinstituut in Heverlee vind je niet enkel onderwijs van de peutertuin tot de hogeschool, maar ook een sporthal, een zwembad, een klooster, een woonzorgcentrum en een boerderij. Zo’n 125 jaar geleden begonnen zusters annuntiaten de site vorm te geven. Het bruist er van het leven in al zijn kracht … en breekbaarheid.

Lees verder …

Leestip van de dag – vrijdag 19 okt 2018


Niet liefhebben is de eerste stap naar doden

In zijn 10de catechese over de Tien Geboden tijdens de algemene audiëntie van 17 oktober ging de paus door op het 5de gebod: ‘Gij zult niet doden’.

Geliefde broers en zussen goedendag !

Vandaag zou ik de catechese over het Vijfde Gebod willen voortzetten: Gij zult niet doden. We hebben al benadrukt dat in de ogen van God het menselijke leven kostbaar, heilig en onschendbaar is. Niemand mag het leven van een ander of van zichzelf minachten. De mens is het beeld van God en is voorwerp van Gods oneindige liefde, in welke staat hij ook ter wereld komt.

In de evangelietekst die we zojuist hebben gehoord, openbaart Jezus nog een diepere betekenis van dit gebod. Hij stelt dat voor Gods rechterstoel, ook woede tegen de broeder een vorm van doodslag is. Daarom zal de apostel Johannes schrijven: Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar (1 Joh 3,15).

Lees verder …