Leestip van de dag – dinsdag 28 maart 2017

Kardinaal Marx over de toespraak van de paus tot de EU-leiders

De Europese kerken willen bijdragen tot het herstel van het vertrouwen en de bezinning over de toekomst van Europa.

Kardinaal Reinhard Marx, de voorzitter van de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE), reageert positief op de oproep van paus Franciscus om wegen te vinden die een lange en vruchtbare toekomst voor de Europese Unie garanderen. De paus ontving vrijdagavond de staats- en regeringsleiders van de EU naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome.

In zijn twintig minuten durende toespraak herinnerde paus Franciscus eraan dat Europa een schat aan waarden en spiritualiteit heeft, die het waard is om met hernieuwde frisheid en passie te worden voorgesteld. Dat vormt het beste tegengif tegen de holle waarden van deze tijd, die een voedingsbodem vormen voor extremisme. Europa mag zijn band met zijn christelijke wortels niet verliezen en het moet de kans op werk en arbeid voor jongeren, investeringen in de gezinnen, de bescherming van het leven en het respect voor het geweten van de Europese burgers garanderen. Europese politici moeten bijdragen tot een geest van solidariteit en openheid naar de wereld. Ze moeten ervoor zorgen dat de menselijke persoon centraal wordt geplaatst.


Kerken willen bijdragen tot sterk en hoopvol Europa

In een reactie op de toespraak van de paus onderstreepte kardinaal Marx dat de COMECE, maar ook dde andere Kerken in de EU, actief betrokken willen worden bij een constructief debat over de oplossingen voor het samenleven in Europa, in overleg met alle belanghebbenden van goede wil. De 60ste verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome biedt de kans om samen na te denken over de uitdagingen en kansen opdat mensen opnieuw hoop vinden in Europa.

Europa is een familie van volkeren die verenigd
zijn ondanks de onderlinge verschillen.

De COMECE organiseert van 27 tot 29 oktober een congres met als thema: Denken over Europa – Europa herdenken.

Bron: I.Media / COMECE / Kerknet.be