Leestip van de dag – donderdag 18 mei 2017

Religie beleeft heropstanding
in orthodoxe landen

Godsdienst behoort in Oost-Europa tot de nationale identiteit.

Het was al langer bekend dat godsdienst In Rusland en andere landen van Oost-Europa sinds de val van de Berlijnse Muur een opvallend sterke heropbloei beleeft. Maar recente cijfers van het onderzoeksbureau voor godsdienststatistiek Pew illustreren nu hoe indrukwekkend die heropstanding wel is. In 1991 bestempelde 37 % van de Russische bevolking zich als orthodox. Vandaag omschrijft ruim 71 % van de bevolking zich als Russisch-orthodox. Ook in andere staten van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Oekraïne, tekent zich eenzelfde trend af.

Pew ondervroeg ruim 25.000 volwassenen uit 18 landen van Midden- en Oost-Europa. De meerderheid van die landen zijn overwegend orthodox. De studie brengt zowel de bloei van het fenomeen godsdienst als de invloed daarvan op de samenleving in beeld. Zo maakt de studie duidelijk dat 57 % van de Russen van oordeel is dat orthodox zijn een onderdeel is van het Rus zijn. Ruim 100 miljoen Russen bekennen zich tot de orthodoxe Kerk. In landen als Georgië, Servië en Griekenland is die band tussen geloof en nationaliteit zelfs nog sterker.

Volgens de onderzoekers van Pew maakt de studie duidelijk dat de religieuze identiteit, ook al worden gebed en de zondagspraktijk niet altijd even intensief beleefd, een fundamenteel onderdeel is van de nationale cultuur en de familietraditie. Dat staat haaks op de liberale opvatting dat godsdienst een private aangelegenheid is. Politieke machthebbers zoals de Russische president Vladimir Poetin benutten anderzijds de religieuze identiteit om de nationale eenheid te bevorderen.

Consulteer het volledige Pew-rapport ‘Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe’

Bron: Katholisch.de / Kerknet.be