Leestip van de dag – donderdag 25 mei 2017

Hemelvaart in drie krachtlijnen

Valt Hemelvaart te vergelijken met de goede vriend die we begeleiden naar de luchthaven, en die we uitwuiven vooraleer hij afreist ?

Het feest van Hemelvaart heet in het Frans ‘Ascension’, wat gemakkelijk toelaat om er in één adem ‘ascenseur’ (lift) bij te denken. En inderdaad, wanneer we de teugels van onze verbeelding vieren, is er niet veel nodig om van wat in wezen een diep geloofsmysterie is, een even eenvoudig als aandoenlijk tafereel te maken.

Beter is het om alle verbeelding achterwege te laten, en te lezen wat de getuigen van deze Hemelvaart erover vertellen. Maar ook dan wordt het er niet eenvoudiger op. Daar waar we bij de evangelist Lucas lezen dat Jezus voor de ogen van de leerlingen ‘in de hemel werd opgenomen’, treffen we bij Matheüs de verrezen Heer aan die overal en alle dagen bij de leerlingen zal blijven. Wat vieren we dan precies, op het feest van Hemelvaart ?

Lees verder …