Leestip van de dag – donderdag 27 april 2017

Haiku

Een vingerhoed van emotie

Lieve mensen,
vandaag wil ik graag iets met u delen van mijn eigen hand. Ik weet niet of u vertrouwd bent met de haiku. Haiku is een Oosterse dichtvorm (met name uit Japan), ontstaan uit oudere dichtvormen. Een haiku bestaat uit 3 regels van 5-7-5 lettergrepen. Strikt genomen moet worden vastgehouden aan dit stramien wil je aan de voorwaarden van een haiku voldoen. Juist door dit streng stramien heeft de schrijver op taalkundig vlak weinig bewegingsruimte. Je hebt maar een zeer beperkt kader om je ding te zeggen. Het voordeel echter aan dit streng stramien is dat je verplicht bent om heel sober met woorden en begrippen om te gaan doch zonder in te boeten aan de inhoud. Een hele uitdaging, maar echt fijn om te doen.
Naar mijn persoonlijk aanvoelen kan je moeilijk gaan zitten om nu eens even een haiku te gaan schrijven. Een haiku ontstaat vanuit een zekere opwelling van binnenuit. Op die moment moet je het neerschrijven, als een soort momentopname; een vingerhoed van emotie borrelend uit de warmte van je hart van die moment.
In alle bescheidenheid wil ik graag enkele haiku’s met u delen die ik tijdens de voorbije weken neerschreef.
Met een vredevolle groet,
kris

Verteerd in liefde
huwelijk zonder einde
God, ziel van mijn ziel

Gods licht schept leven
leven licht God op – zie toch
in u ja rond u

Licht zonder einder
kom in me trek me mede
Vlam me hart en ziel

Jij zuster water
doop mij was mij til me op
stuw me in minne

Dat Gij God groot wordt
en ik mezelf niet meer ben
is pijn in liefde

Ik zie een hoop goeds
tegen beter weten in
ja hoop doet leven

Duister en droogte
Verzadiging en vrede
Innig huwelijk

Water stroomt haar weg
zo gewillig als het is
mijn ja Heer tot U

Verloren in U
vlam van uwe vlam oh Heer
verteerd in liefde