Leestip van de dag – maandag 16 januari 2017

Gebedsweek voor eenheid: Christus dwingt ons tot verzoening

De jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen eind januari 2017 staat in het teken van de viering van 500 jaar Reformatie.

De Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen van 18 tot 25 januari 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie en de verdeeldheid onder de christelijke Kerken. De gebedsweek is een gemeenschappelijk initiatief van de Commissie Geloof en Kerkorde (Faith and Order) van de Wereldraad van Kerken (WCC) en de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen.

De voorbereiding werd toevertrouwd aan de Raad van Kerken in Duitsland. Centraal staan Paulus’ woorden over de liefde van Christus die mensen drijft (2 Kor 5,14-20). Die tekst werd gekozen tegen de achtergrond van de herdenking van de 500ste verjaardag van het begin van de Reformatie (1517-2017). Het werkmateriaal biedt een handleiding voor oecumenische vieringen en gebedsdiensten, oecumenische Bijbelcommentaren en gebedsmomenten, ook voor andere momenten van het jaar en voor herdenkingen van 500 jaar Reformatie.

In 2017 herdenken wij de 500ste verjaardag van de publicatie
van de 95 stellingen van Maarten Luther.

Kardinaal Kurt Koch, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen: De herdenking van de 500ste verjaardag van de Reformatie, die sinds 2008 door de Evangelische Kerk van Duitsland (EKD) wordt voorbereid, kan een kans zijn als wij die niet als de bekroning van een tijdperk, maar als het begin van een nieuw begin interpreteren. Zowel katholieken als protestanten hebben voldoende redenen om boete te doen en hun spijt uit te spreken over het kwaad en de kwetsuren die zij elkaar in die voorbije 500 jaar hebben aangedaan. Zo scheppen wij ook de kans om stappen in de richting van de verzoening te zetten.

Tegelijk moet deze herdenking een kans zijn om onze dankbaarheid en vreugde uit te spreken over de toenadering van de voorbije 50 jaar. Bovendien bestaat de hoop dat wij nieuwe stappen kunnen zetten in de richting van de versterking van de eenheid, voegt kardinaal Koch er nog aan toe. Ook al is de weg nog lang en zijn de afgelopen jaren spanningen gegroeid tussen beide Kerken over het huwelijk, gezin en seksualiteit.

Bron: VIS / Zenit / Kerknet.be