Leestip van de dag – maandag 26 juni 2017

Oordeel niet

Het evangelie van vandaag vraagt om niet te oordelen. In onderstaande mooie en diepgaande tekst legt J. Bots s.j. uit waarom het oordelen niet aan ons is.

Niet oordelen staat de christen op het lijf geschreven, want de christen is christen doordat hij niet zelf in het middelpunt staat, doordat hij leeft vanuit een middelpunt buiten zichzelf. God is voor de christen het middelpunt, God is het die hem oordeelt. De christen heeft ook niet de criteria, de wetten, de normen waar…door hij zou kunnen oordelen. Hij leeft excentrisch, gericht op een middelpunt buiten zichzelf.

Oordelen is iets van God. De mens ís van God, de mens is een geheim van God. De leiding over het menselijk leven ligt bij God. “God is het die harten en nieren doorgrondt” (Jr 17,10). Trouwens, hoe dikwijls heb je al niet meegemaakt dat een spontaan gevormd oordeel of een situatie achteraf onjuist bleek te zijn. We zouden, daardoor wijs gemaakt, wijzer moeten zijn, dat al onze spontaan gevormde oordelen gewantrouwd moeten worden, dat je alle spontane oordelen als betrekkelijk, als voorlopig, als relatief moet gaan zien. Dat is menselijke wijsheid, maar dat is nog geen geloof. Je weet niet hoe het bij een ander zit, hoe je de situatie moet beoordelen. Je weet ook niet hoe God de geschiedenis beheert, hoe Hij handelt in de schepping, in de geschiedenis. Dat kun je niet weten, dat kun je niet doorzien, daar heb je geen greep op.

Wanneer wij een eucharistieviering bijwonen, richten wij ons op een middelpunt buiten onszelf, vanwaar wij het woord van de Schrift horen, vanwaar wij de liefde van de Heer ontvangen: zijn Lichaam en zijn Bloed tot vergiffenis van de zonde. Eigenlijk zouden wij elkaar na de eucharistie moeten blijven zien in datzelfde perspectief: vanuit God en niet vanuit onszelf.
De ander, met wie wij omgaan en die met ons omgaat, heeft een geheim met God. Dat kun je gemakkelijker invullen als je met iemand te doen hebt die je voor het eerst ziet, die nog helemaal vreemd is, maar je kunt het ook volbrengen wanneer iemand heel anders doet, hij heel anders is, of heel anders blijkt of schijnt te zijn dan je dacht. Laat die ander in Gods hand, treed nooit binnen in het gebied van het geheim dat de ander heeft met God.

J. Bots s.j.