Leestip van de dag – vrijdag 24 maart 2017

Op de rotonde van de levenskunst

Vrijdag 28 april vanaf 09.15 uur t/m zondag 30 april 2017 tot 17.00 uur, zijn Karin Segers en Jan Daem te gast in Norbertijnenabdij van Postel in het grensgebied van België en Nederland.

Met het thema ‘Op de rotonde van de levenskunst’ bieden zij aspecten aan van de levenskunst. Geluk betekent: in harmonie met jezelf zijn, dankbaar voor je leven zijn. Geluk beleven heeft te maken met een innerlijke houding en een houding van verzoening met jezelf. Deze houdingen kun je leren, je kunt je erin oefenen. Dat vraagt wel dat ik alle illusies opgeef die ik over mezelf heb gemaakt … We moeten leren aanvaarden wie wij zijn en hoe het leven is. Aanvaarden van datgene wat wij op onze weg steeds opnieuw tegenkomen en dat ons zelfbeeld en ons Godsbeeld in de war brengt.

Wat gaat men doen? Met een groep van minimaal 8 tot maximaal 12 mensen gaat men op zoek naar handvatten om gelukkig te leven zoals veel mensen verlangen. Onder begeleiding van Jan en Karin zullen basisvragen aan de orde komen als: Uit welke Bron leef ik? – Hoe leef ik? – Waartoe leef ik?

Door het inbrengen van inzichten en via (inter)actieve ervaringsgerichte uitwisseling met elkaar wordt er geraakt aan het verborgen deel en de verlangens van elke unieke mens. Verstilling en vertraging zijn hierbij belangrijke factoren om te komen tot dat wat wezenlijk is, tot de Bron van ons bestaan. Tijdens het driedaags verblijf in de abdij wordt er gedeeltelijke geparticipeerd aan het getijdengebed van de paters.

Lees de ervaringen van eerdere deelnemers in ons archief Abdij- en bezinningsdagen.

Voor wie? De bezinningsdagen zijn er voor alle volwassenen. Weet dat je echt welkom bent. Jij die gelooft of niet gelooft, jij die vragen stelt, jij alleenstaand, getrouwd of gescheiden, jij hetero of homo, jij jong of oud. Je bent welkom!

Wanneer: vrijdag 28 april 2017 09.15 uur t/m zondag 30 april 2017 ca.  17.00 uur

Waar: Abdij Postel op het grensgebied van Vlaanderen met Nederland.

Uiterste inschrijvingsdatumvóór maandag 10 april 2017

Vervoer: Eigen vervoer.

Kosten en betaling: 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 170,- euro per persoon ( incl. eten, overnachtingen en lakenpakket in een persoonlijke mooie en verzorgde kamer). Er bestaat de mogelijkheid voor geïnteresseerden die van ver komen om de dag voordien te overnachten mits een kleine meerprijs.

http://www.metgezelinzingeving.com/

“Op de rotonde van het leven leggen wij allen een weg af tussen geboorte en dood.
Niet alleen een biologische en psychologische weg. Ook een spirituele weg
gekleurd door gebeurtenissen, ervaringen en gedragingen die zich voordoen
in de verschillende fasen van elke unieke levensloop
op zoek naar de eigen diepste kern, de goddelijke wereld of God.”

(Anselm Grün)