Leestip van de dag – woensdag 5 juli 2017

Caritas Europa veroordeelt gebrek
aan Europese solidariteit

Volgens Caritas Europa wordt de last van de vluchtelingenopvang door een falend EU-asielbeleid en gebrek aan solidariteit op Italië afgewimpeld.

Caritas Europa bekritiseert het gebrek aan solidariteit van de verschillende lidstaten van de Europese Unie met Italië. Het land biedt gul humanitaire hulp aan kleine kinderen, vrouwen en mannen in nood die hun land moeten verlaten. Maar bij die heroïsche taak vangt het 75 procent van alle vluchtelingen op die Europa bereiken. Caritas Europa noemt het onredelijk om die last op Italië alleen te blijven afwimpelen.  EU-lidstaten, waaronder ons land, moeten de moed hebben om hun deel van de verantwoordelijkheid op zich te nemen.

De Europese droom is gebaseerd op solidariteit en respect
voor de menselijke waardigheid. Europa moet een
leidende rol spelen en bijdragen tot een eerlijker en een
meer humane wereld. Caritas Europa.

Falend asielbeleid

De frustratie van de Italiaanse regering over het verlamde Europees asielbeleid toont dat die aanpak niet werkt. De investering van miljoenen euro om ‘Fort Europa’ in stand te houden en uit te breiden zal wanhopige mensen niet beletten hun leven op het spel te blijven zetten op zoek naar veiligheid. Caritas Europa vestigt er de aandacht op dat die aanpak bovendien mensensmokkelaars en beveiligingsfirma’s in de kaart speelt en verrijkt. Anderzijds verwelkomt de hulporganisatie de oproep van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, voor hulp aan Italië. Een medewerker van de Zuid-Italiaanse havenstad Taranta getuigt dat sommige vluchtelingen al twee maand in een hotspot verblijven. Daarbij  zijn ook kinderen, terwijl de infrastructuur totaal onaangepast is voor hen.

Concreet roept Caritas Europa op tot:

  • een versterking van de reddingsoperaties op de Middellandse Zee om meer vluchtelingen op zee te redden
  • de openstelling van alle havens in de EU, zodat de last van de vluchtelingenopvang voor Italië kan verminderen
  • EU-steun voor landen die gebukt gaan onder de opvang van vluchtelingen en asielzoekers
  • een hervorming van het Dublinsysteem om de druk bij de grensstaten van EU te verminderen
  • de openstelling van corridors zodat vluchtelingen op legale weg de EU kunnen bereiken
  • spreiding van de nieuwkomers over de verschillende EU-landen
  • de beëindiging van akkoorden met landen als Libië, die het niet nauw nemen met de mensenrechten

Bron: Caritas Europa / Kerknet.be