Leestip van de dag – zaterdag 27 mei 2017

Paus Franciscus bezorgd over internationale gemeenschap en vrede

Paus Franciscus waarschuwt voor drie gevaren die het samenleven en de internationale vrede bedreigen.

In een toespraak ter gelegenheid van de ontvangst van de geloofsbrieven van nieuwe ambassadeurs bij de Heilige Stoel drukte paus Franciscus zijn bezorgdheid uit over enkele donderwolken die hij boven de internationale gemeenschap ziet hangen. De nieuwe ambassadeurs komen uit Kazachstan, Mauritanië, Nepal, Niger, Sudan en van Trinidad en Tobago.

De eerste donderwolk en bedreiging voor de vrede is het bestaande economische model waarin het geld en niet langer de mens centraal staat. Daardoor ontsnapt de economie aan de controle van de overheid. Paus Franciscus pleit in dat verband voor de ontwikkeling van een verantwoordelijkheidsbesef bij al wie wereldwijd actief zijn in het economische en financiële systeem.

De tweede donderwolk is die van het geweld, dat niet meer wordt beschouwd als een laatste toevlucht, maar als een middel om zijn doel te bereiken en om macht te verwerven over anderen. De paus plaatste daar tegenover dialoog en diplomatie Maar beiden, zo erkende hij, vereisen geduld.

De derde donderwolk is die van het religieus fundamentalisme, de manipulatie van de heilige naam van God om de dorst naar macht te rechtvaardigen. Daarbij wordt God ten dienste gesteld van de eigen ambities. Voor de bestrijding van deze bedreiging pleit de paus voor afzondering en isolement van diegenen die God en de religieuze identiteit misbruiken om aan te sporen tot haat. Slechts zo kunnen wij een tastbare vooruitgang boeken op het vlak van vrede en gerechtigheid, aldus nog de paus.

Bron: I.Media / Kerknet.be