Leestip van de dag – zaterdag 8 juli 2017

Boektip : Alle tijd van de wereld. Als gezin omgaan met tijd.

Vele mensen ervaren veel drukte en verlangen om de tijd bewust en op eigen ritme te beleven. Dit boek wil gezinnen daarbij ondersteunen.

Tijd houdt mensen bezig. Velen ervaren veel drukte en verlangen om de tijd bewust en op eigen ritme te beleven. Het boek Alle tijd van de wereld wil hen, en gezinnen in het bijzonder, daarbij ondersteunen.

Het scheppingsverhaal heeft zeven dagen met elk een eigen invulling en kleur. Dat is het kader om in te zoomen op ‘tijd’. Een veelheid aan onderwerpen komt aan bod: keuzes maken, kinderen opvoeden, zoeken naar een leefbaar ritme, een evenwicht nastreven tussen werk, engagementen en vrije tijd, tijd voor elkaar maken, de zondag zinvol invullen, de huidige tijdsbeleving tegenover het Bijbelse denken rond tijd.

Elk hoofdstuk begint met een artikel dat een thema rond gezin en tijd inhoudelijk uitdiept. Daarna volgt een kort, uit het leven gegrepen getuigenis. Ten slotte vindt de lezer aanzetten om verder over de inhoud na te denken of ermee aan de slag te gaan.

Alle tijd van de wereld is een boek voor op de salontafel of het nachtkastje, om regelmatig ter hand te nemen om een stukje te lezen en erover met elkaar in gesprek te gaan. Het is een boek dat uitnodigt om elke tijd – ongeacht de levensfase – te beschouwen als een geschenk en een mogelijkheid om de tijd samen intenser en rijker te beleven.

Alle tijd van de wereld is geschreven vanuit een
christelijke invalshoek en met een hoopvol perspectief.

Vele mensen, jong en oud, gelovig, ongelovig of zoekend, kunnen baat hebben bij dit boek. De zoektocht naar een goede en heilzame omgang met tijd is immers universeel.

Met bijdragen van Bénédicte Lemmelijn, Johan Ardui, Ilse Cornu, Tine De Leeuw, Hans Van Crombrugge, An Mollemans, Katie Velghe, Piet Raes, Filips Defoort, Ellen Van Stichel, Alfons Vansteenwegen, Machteld en Gust Janssens-Wachters, Kolet Janssen en Anne Vandenhoeck.

Redactie:
Ilse Cornu is theologe en docente ethiek aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van het bisdom Antwerpen. Ze is coördinator van vzw ZinVinding en eindredactrice van MagaZijn.

Hilde Pex is coördinator van vzw Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal, die vanuit een christelijke inspiratie begeleiding en ondersteuning geeft bij pastoraat en vormingswerk in verband met gezinsthema’s.

Alle tijd van de wereld. Als gezin omgaan met tijd, Kalmthout, Pelckmans Pro, 2017.
Verschijnt in augustus 2017

Ontdek ook gezinspastoraal.be.

Bron: Kerknet.be