Jaarlijks archief: 2015

Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 30 dec. 2015


Uit het evangelie volgens Lucas 2, 36-38

Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel,
uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd
had ze zeven jaar met haar man geleefd,
en ze was nu al vierentachtig
jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht
diende met vasten en bidden.
Op dat moment kwam ze naar hen toe,
bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen
die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

 

csm_2006_DVD030_Hannah-Schladming_0134_6e18d0d223

 

Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 29 dec. 2015


Uit het evangelie volgens Lucas 2, 28-32

Simeon nam het Kind het in zijn armen en loofde God met de woorden:
‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt
ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt
aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

 

peace-simeon