Maandelijks archief: januari 2016

Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 31 jan. 2016


Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 13, 1-4

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen;
had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong
of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren
en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis
en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen;
had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht
ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde
geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn;
had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

 

strand-1024x400

 

Dagelijks Bijbelcitaat – woensdag 27 jan. 2016


Uit de profeet Jesaja 55, 10-11

Zo spreekt de Heer :
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen
niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien
en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt
uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.

 

banner