Maandelijks archief: juni 2016

Leestip van de dag – donderdag 30 juni 2016


‘Laten we de boodschap van Petrus en Paulus opnemen !’

In zijn woord tijdens het Angelus van woensdag 29 juni bracht de paus een eresaluut aan de nederige visser Petrus en de meester en leraar Paulus.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

Vandaag vieren we het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus door God te loven om hun prediking en hun getuigenis. Op het geloof van deze twee apostelen is de Kerk van Rome gebouwd, die hen altijd als patroons vereert. Hoe dan ook, het is de hele universele Kerk die met bewondering naar hen kijkt en hen beschouwt als twee zuilen en twee grote lichten die schitteren, niet alleen aan de hemel van Rome, maar ook in het hart van de gelovigen van Oost en West.

Verkondigers en getuigen van het Evangelie

In het verhaal van de zending van de apostelen zegt het Evangelie dat Jezus ze twee aan twee uitzond (cf. Mt 10,1; Lc 10,1). In zekere zin werden ook Petrus en Paulus vanuit het Heilig Land naar Rome gezonden om er het Evangelie te prediken. Het waren twee mannen die erg van elkaar verschilden: Petrus een nederige visser, Paulus meester en leraar, zoals de liturgie vandaag zegt. Wanneer wij hier in Rome Jezus kennen, en als het christelijke geloof een levend en fundamenteel deel is van het geestelijke erfgoed en van de cultuur van deze streek, dan is dat te danken aan de apostolische moed van deze twee zonen uit het Midden-Oosten. Zij verlieten, uit liefde voor Christus, hun land en, zonder zich te bekommeren om de last van de lange reis en om de gevaren en de argwaan die ze zouden ontmoeten, legden ze aan in Rome. Hier werden ze bij de mensen verkondigers en getuigen van het Evangelie en bezegelden met de marteldood hun zending van geloof en liefde.

Blije christenen

In gedachte komen Petrus en Paulus vandaag weer in ons midden, ze lopen door de straten van deze stad, ze kloppen aan de deur van onze huizen en vooral van onze harten. Opnieuw brengen ze Jezus, zijn barmhartige liefde, zijn troost, zijn vrede. We hebben er zo grote nood aan! Laten we hun boodschap opnemen! Laten we ons voordeel doen met hun getuigenis! Het zuivere en vaste geloof van Petrus, het grote en wereldwijde hart van Paulus zullen ons helpen blije christenen te zijn, trouw aan het Evangelie en open voor de ontmoeting met alle mensen.

Zegening van de pallia

Tijdens de heilige mis in de Sint-Pietersbasiliek vanmorgen heb ik de pallia gezegend van de aartsbisschoppen metropolieten uit verschillenden landen, die het voorbije jaar werden benoemd. Ik hernieuw mijn groet en mijn gelukwens aan hen, aan hun familie en aan hen die met hen deze pelgrimstocht maakten. En ik moedig hen aan met vreugde hun zending en dienst aan het Evangelie voort te zetten, in gemeenschap met heel de Kerk en vooral met de Stoel van Petrus, waarvan het teken van het pallium de uitdrukking is.

Afvaardiging van patriarch Bartholomeos

In dezelfde viering heb ik met vreugde en van harte de leden ontvangen van de afvaardiging die naar Rome is gekomen in naam van de oecumenische patriarch, onze dierbare broeder Bartholomeos. Ook deze aanwezigheid is teken van de broederlijke banden die tussen onze Kerken bestaan. Laten we bidden dat de banden van gemeenschap en gezamenlijk getuigenis steeds sterker worden.

Aan de Maagd Maria, Salus Populi Romani, vertrouwen we vandaag heel de wereld toe en in het bijzonder de stad Rome, opdat zij altijd in de spirituele morele waarden die haar eigen zijn de grondslag zou vinden voor haar sociaal leven en voor haar zending in Italië, in Europa, in de wereld.

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

Bron: Kerknet.be

 

Leestip van de dag – woensdag 29 juni 2016


Christen zingt moslims wakker tijdens ramadan

Opmerkelijk tafereel in een stadje in het noorden van Israël: tijdens de ramadan worden de moslims er gewekt door een christen.

Akko (of: Acre) is een historische havenstad in het noorden van Israël, door de UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed. Het merendeel van de bevolking zijn moslims, die momenteel de ramadan vieren. Een christen speelt daarin elk jaar een belangrijke rol.

Michel Ayoub (39) fungeert er als ‘mesaharati’, de man die moslims tijdens de ramadan ’s morgens vroeg wekt. Zo kunnen ze  voor zonsopgang nog een keer eten. Ayoub loopt vanaf 2 uur ’s nachts zingend door de straten, zichzelf begeleidend op tamborijn. Sinds kort wordt hij begeleid door een jonge rekruut.

Het was Ayoub zelf die 13 jaar geleden de traditie van de mesaharati nieuw leven inblies, ter nagedachtenis aan zijn grootvader. Die was een diepgelovige christen die niettemin elke vrijdag naar de Koran ging luisteren.

Bron: Kerknet.be

Leestip van de dag – maandag 27 juni 2016


Paus Franciscus vraagt katholikos Karekin II om zegen

Tijdens de eucharistieviering zondag verzocht paus Franciscus katholikos Karekin II hem en de hele katholieke Kerk te zegenen.

Paus Franciscus heeft gisteren, zondag, de laatste dag van zijn bezoek aan Armenië, de goddelijke liturgie bijgewoond in de stad Etsjmiadzin, het christelijke hart van de natie. De eucharistieviering werd gehouden in de open lucht op een plein bij de Armeens-apostolische kathedraal, de oudste bisschopskerk ter wereld. In de loop van de plechtigheid hield de paus een toespraak, die hij besloot hij met het verzoek aan de Armeens-apostolische patriarch en katholikos Karekin II hem en de gehele katholieke Kerk te zegenen.

Eenheid onder de christenen

Paus Franciscus stelde dat in elke christen het verlangen naar eenheid moet heersen. Eenheid onder de christenen betekent volgens hem niet dat de ene Kerk de andere overheerst of inlijft. Het oecumenische streven is er veeleer op gericht alle gaven die God aan ieder heeft geschonken, te aanvaarden.

Geliefde broeder

Karekin II, de hoogste patriarch en katholikos van Alle Armeniërs, noemde de paus in zijn toespraak zijn geliefde broeder. Hij dankte Franciscus voor zijn inspanningen om namens de heilige Kerk van Christus het Evangelie te verspreiden, Gods schepping te beschermen en de grote uitdagingen van de mensheid aan te gaan.

Goddelijke liturgie

De katholieke Kerk en de Armeens-Apostolische Kerk zijn officieel nog van elkaar gescheiden. Vandaar dat de paus niet concelebreerde in de eucharistie in de kathedraal van Etsjmiadzin. Franciscus droeg tijdens de goddelijke liturgie, zoals de eucharistie in het christelijke Oosten genoemd wordt, een stola met daarop het wapen van zijn voorganger Benedictus XVI. De viering werd ook bijgewoond door zowel afgevaardigden van andere godsdiensten en etnische minderheden in Armenië als buitenlandse gasten uit Duitsland, Rusland en Polen.

Voorafgaande aan de viering in de kathedraal had de paus de mis opgedragen in de kapel van het apostolische paleis in Etsjmiadzin. Meteen daarna sprak hij in hetzelfde gebouw met veertien katholieke bisschoppen van de Armeense ritus.

Bron: Christian van der Heijden / www.kro-ncrv.nl / Kerknet.be

Katholikos Karekin II en paus Franciscus tijdens de goddelijke liturgie © RadVat

Katholikos Karekin II en paus Franciscus tijdens de goddelijke liturgie © RadVat

 

 

Leestip van de dag – zondag 26 juni 2016


Open To Me the Doors of Repentance

Muziek uit de CD: ‘Rejoice! Hymns to The Virgin Mary’,
ingezongen door het koor St Vladimir’s Orthodox Seminary,
Crestwood, New-York

Tekst in het engels :

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Open to me the doors of repentance O Lifegiver; for my spirit rises early to pray towards Thy Holy Temple, bearing the temple of my body all defiled. But in Thy Compassion purify me by the loving kindness of Thy Mercy. Now and ever and unto ages of ages. Amen. Lead me on the paths of Salvation O Mother of God, for I have covered my soul in shameful sins and have wasted my life in lazy acts. But by your intercessions, deliver me from all impurity. Have mercy on me O God according to Thy Great Mercy and according to the multitude of Thy Compassions blot out my transgressions. When I think of the many evil things I have done, wretched I am, I tremble at the fearful day of Judgement, but trusting in Thy loving kindness, like David I cry to Thee. Have mercy on me O God, have mercy on me O God, Have mercy on me O God according to Thy great Mercy.