Maandelijks archief: september 2016

Leestip van de dag – vrijdag 30 september 2016


Een Belgische terugblik op Assisi

De Belgische reacties na de interreligieuze bijeenkomst in Assisi zijn unaniem: ‘Het waren profetische momenten.’

Vijfhonderd religieuze leiders stuurden op de 30ste interreligieuze bijeenkomst in de stad van Sint-Franciscus samen een vredesverklaring de wereld in, maar de Vlaamse pers gaf niet thuis. In de Belgische delegatie – meer dan dertig leden en sympathisanten van het organiserende Sant’Egidio, de bisschoppen Johan Bonny van Antwerpen, Jean-Pierre Delville van Luik en Leon Lemmens van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, de Brusselse opperrabbijn Albert Guigui, vicevoorzitter Mohamed Achaibi van de moslimexecutieve samen met het hoofd van de Belgische imams en moslimtheologen, Taher Tugjani, en ten slotte de orthodoxe metropoliet Athenagoras Peckstadt – werd daarop veeleer met meewarigheid dan met ergernis gereageerd.

Doe wel en zie niet om

Al maakte Mohamed Achaibi wel een pertinente opmerking. De media staan op de eerste rij telkens de naam van God misbruikt wordt voor oorlog of geweld. Maar als de wereldgodsdiensten elkaar ontmoeten om samen een boodschap van vrede te verspreiden, geven ze niet thuis. Onze media verwaarlozen aldus hun maatschappij-opbouwende rol.
Monseigneur Johan Bonny relativeerde echter. We weten al langer dat media meer geïnteresseerd zijn in conflict en geweld dan in harmonie en vrede. Laat ons de raad van het evangelie ter harte nemen: Doe goed en zie niet om.
Toch maakt dit gebrek aan mediabelangstelling het moeilijker om politieke beleidsmakers achter deze vredesoproep te scharen. Politici denken sowieso altijd meer op de korte termijn, analyseert Hilde Kieboom, voorzitster van Sant’Egidio in de Lage Landen en internationale vicevoorzitster van de gemeenschap, maar in dit klimaat van terugplooi op zichzelf en groepsegoïsme is het nog moeilijker om ze te overtuigen.

Vredeswerk vraagt geduld

Toch kwamen op deze 30ste interreligieuze bijeenkomst ook enkele concrete resultaten van het netwerk aan vredestichters in de geest van Assisi aan bod. Zo bedankte de president van de Centraal-Afrikaanse Republiek, Faustin Archange Touadéra, Sant’Egidio expliciet voor het geleverde werk. De religieuze leiders in mijn land, zowel christenen als moslims, zijn niet in de val van het religieuze conflict gestapt en hebben zo een burgeroorlog weten te vermijden. Want vredeswerk vergt inderdaad geduld. Het was niet de eerste keer dat ik naar zo’n bijeenkomst kwam, vertelt metropoliet Athenagoras. Je begint na een tijd een aantal mensen beter te kennen en met vertrouwen grondiger te discussiëren. Bovendien komt het er ook op aan de boodschap na elke bijeenkomst in onze gemeenschappen en moskeeën uit te dragen, aldus nog Mohamed Achaibi. Daarom was het goed dat Taher Tugjani er deze keer bij was en hierover rechtstreeks onze imams kan briefen.

Profetische momenten en gebaren

Bisschop Johan Bonny wijst op drie elementen om het succes van deze editie van de interreligieuze bijeenkomsten te vatten. Enerzijds was er de aanwezigheid van paus Franciscus, die zich duidelijk inspireert op de Sint-Franciscus en de ‘poverello’ van deze tijd probeert te zijn: voor de armen en voor de vrede. Verder was er natuurlijk de magie van de stad Assisi, die de franciscaanse spiritualiteit als het ware uitademt en waar paus Joannes Paulus II dertig jaar geleden het profetische idee had alle religieuze wereldleiders samen te brengen. En uiteindelijk telde ook het moment in de geschiedenis: het was de eerste keer dat de wereldgodsdiensten elkaar ontmoetten sinds de vele tragische gebeurtenissen van de voorbije maanden, in Parijs, in Brussel en Zaventem, in Nice, in Saint-Étienne-du-Rouvray en op zovele plaatsen op de wereld. Ja, dit waren werkelijk profetische momenten en profetische gebaren van onderlinge verstandhouding.

Belang van de oecumene

Toch is het werk niet af. Interreligieuze dialoog is belangrijk, zegt de leider van de orthodoxen in België, Luxemburg en Nederland, mgr. Athenagoras Peckstadt, maar laat ons de oecumene toch niet uit het oog verliezen. Inderdaad, sommige orthodoxe patriarchen waren afwezig omdat ze aan de katholiek-orthodoxe dialoog in het naburige Chieti deelnamen, maar anderen – zoals bijvoorbeeld de Russisch-orthodoxen – zijn om geopolitieke of kerkpolitieke redenen weggebleven. Dat is jammer, zegt Athenagoras, want we hadden in Assisi bijvoorbeeld graag moslimleiders uit het beproefde Syrië samengebracht met orthodoxe bisschoppen, maar de orthodoxe patriarch Johannes van Antiochië – de broer trouwens van de ontvoerde bisschop Paul Yazigi van Aleppo – was afwezig. Iedereen weet natuurlijk dat de orthodoxe christenen in Syrië doorgaans het regime van Bashar Al-Assad genegen zijn, omdat het de religieuze diversiteit nooit iets in de weg legde.

Bron: Kerknet.be

Assisi

Assisi

 

 

Leestip van de dag – donderdag 29 september 2016


De Langste Eettafel tijdens eggsWeek van
de Verbondenheid

De Week van de Verbondenheid, met als klapstuk De Langste Eettafel in het Vlaams parlement, focust dit jaar op de eenzaamheid van migranten.

Van donderdag 29 september tot zondag 9 oktober organiseren Samenlevingsopbouw en Bond zonder Naam de Week van de Verbondenheid. De initiatiefnemers gaan de strijd aan met vereenzaming door in te zetten op menselijk contact. Centraal staat de Langste Eettafel, waarbij mensen doorheen heel Vlaanderen samen aan tafel schuiven en een maaltijd delen. Het thema van de editie 2016 luidt: Migratie en eenzaamheid. Feestelijke afsluiter wordt de Langste Eettafel in het Vlaams parlement op maandag 10 oktober. Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans schuift alvast aan.

Sociale en emotionele eenzaamheid

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Bond zonder Naam toont aan dat eenzaamheid een groot probleem is. Maar liefst 1 op 4 landgenoten voelt zich sociaal eenzaam en 1 op 5 voelt zich emotioneel eenzaam. Eenzaamheid kan een allesverlammende impact hebben. De mens is een sociaal wezen. Niet toevallig blijkt dat eenzame mensen beduidend meer fysische, psychische en medische klachten hebben, weet Dirk Masquillier, voorzitter van de sector Samenlevingsopbouw.

Zorgzame buurt

Bond zonder Naam en Samenlevingsopbouw willen burgers, buren, vrienden, familie en collega’s stimuleren om meer aandacht te hebben voor eenzaamheid in de eigen omgeving. We geloven in de kracht van zorgzame buurten en projecten die mensen samenbrengen, zegt Masquillier.

Daarom willen we verbondenheid tussen mensen versterken en tegelijk aangeven dat je de handen in elkaar moet slaan om eenzaamheid te bestrijden.

Eenzaamheid en migratie

Het centrale thema van deze editie is: Eenzaamheid en migratie. Dat is niet toevallig want uit onderzoek blijkt dat veel nieuwkomers in België snel vereenzamen. Een nieuw netwerk uitbouwen is niet evident, zeker niet wanneer taal een extra barrière vormt. Voor sommigen gaat vrienden maken heel gemakkelijk, zegt Anniek Gavriilakis, directeur van Bond zonder Naam. Zij spreken Engels of Frans, en hebben soms al een ver familielid of een buur die al iets langer in België woont. Maar voor de meeste vluchtelingen die de afgelopen jaren bij ons aankwamen, loopt het veel moeizamer om een netwerk uit te bouwen. Inburgeren gaat gemakkelijker als je welkom bent en mensen uit je buurt je ondersteunen.

De langste eettafel

Om deze problematiek het hoofd te bieden, roept de Week van de Verbondenheid op tot meer samenhorigheid. De organisatoren onderstrepen het belang van menselijk contact in de strijd tegen vereenzaming. Met de Langste Eettafel worden mensen aangemoedigd om samen aan tafel te schuiven en een maaltijd te delen. Maar anderen verbindende activiteiten zijn ook mogelijk. We sensibiliseren burgers, bedrijven, verenigingen en steden of gemeenten om die week tal van activiteiten te organiseren die mensen samen brengen zoals wandelingen of workshops, besluit Gavriilakis.

Vlaams parlement

Op maandag 10 oktober sluit de Week van de Verbondenheid af met een eettafel in het Vlaams parlement. Parlementairen krijgen de kans om met nieuwkomers te tafelen en in gesprek te gaan. Parlementsvoorzitter Jan Peumans, Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans en al heel wat parlementsleden hebben al toegezegd.

Meer info en campagnemateriaal: klik hier.

Bron: Kerknet.be

de%20langste%20tafel

 

 

Leestip van de dag – woensdag 28 september 2016


Het vredesgebed van Aleppo

Honderden kinderen uit de Syrische stad Aleppo zullen op donderdag 6 oktober bidden voor de vrede.

Honderden jongens en meisjes uit Aleppo, zowel christenen als moslims, gaan op donderdag 6 oktober samen bidden voor de vrede. Daarmee geven de meest weerlozen van het conflict vanuit hun zwaar gehavende stad, die al jaren gebukt gaat onder de bombardementen en massamoorden op burgers, een krachtig signaal aan de hele wereld.

De schoolkinderen plaatsen die dag hun handtekeningen en vingerafdrukken op een oproep tot de zogeheten groten van deze aarde. Daarin wordt opgeroepen om het conflict te beëindigen. Maar bovenal zullen ze samen bidden, kondigt aartsbisschop Marayati van het Armeense katholieke eparchaat van Aleppo aan. Ze bidden voor al hun lotgenoten. Wij hebben er vertrouwen in dat het gebed van deze kinderen krachtiger is dan het onze.

Bron: Fides / Kerknet.be

Leestip van de dag – dinsdag 27 september 2016


Engelmar Unzeitig, de Engel van Dachau is zalig

Engelmar Unzeitig werd bij zijn zaligverklaring gehuldigd als model voor authentiek christelijk leven te midden van de huidige vluchtelingencrisis.

Engelmar Unzeitig, een Tsjechiische missionaris van Mariannhill (CMM) is zaterdag door kardinaal Angelo Amato in de kathedraal van Würzburg zalig verklaard. Unzeitig, die in het concentratiekamp van Dachau overleed, staat bekend als de Engel van Dachau of ook wel de Duitstalige pater Kolbe. De plechtigheid werd bijgewoond door verschillende kardinalen uit Rome en de Tsjechische minister van Cultuur.

Engelmar Unzeitig werd geboren in het huidige Tsjechië. In 1941 werd hij door de nazi’s gearresteerd omdat hij het evangelie verkondigde en joden in zijn parochie had helpen onderduiken. De Gestapo beschuldigde hem van verraad en hulp aan de joden. Daarna werd hij naar het concentratiekamp Dachau gebracht, waar hij zich onverdroten inzette voor het lenigen van de geestelijke, emotionele en fysieke noden van al wie samen met hem opgesloten zat.

Toen er in februari 1945 een epidemie uitbrak in het kamp, stelde hij zich kandidaat om in de ziekenzaal mensen te verzorgen, ook al wist hij dat hij daarmee zijn leven op het spel zette. Zo hoopte hij ervoor te zorgen dat de gevangen met hun families konden herenigd worden. Engelmar Unzeitig stierf twee maanden voor de bevrijding van Dachau.

Het Amerikaanse bisdom Harrisburg heeft intussen een onderzoek opgestart naar een mirakel dat aan de geestelijke wordt toegeschreven. Mits erkenning kan hij op korte termijn worden heilig verklaard.

Bron: kathpress.at / Kerknet.be

Engelmar Unzeitig

Engelmar Unzeitig

 

 

Leestip van de dag – maandag 26 september 2016


Bisschop vraagt vergiffenis voor verbranding van katharen

Bisschop Jean-Marc Eychenne wil met een stille tocht en een verzoeningsdienst op 16 oktober vergiffenis vragen voor de verbranding van de Katharen.

Bisschop Jean-Marc Eychenne van Pamiers (-Couserans-Mirepoix) zal op 16 oktober voorghaan in een verzoeningsdienst in de parochie van Montségur, in de buurt van Foix. Volgens Edouard de Laportalière, de woordvoerder van het bisdom, wil de bisschop daarin om vergeving vragen voor de verbranding van katharen na de inname van het kasteel va Montségur in 1244. Voor de herdenking van de gebeurtenissen zijn de gemeenschap van Montségur en vertegenwoordigers van de Occitaanse cultuur uitgenodigd.

De bisschop vraagt God tijdens de dienst om vergeving omdat sommige trouwe leden van de Kerk en kerkelijke instellingen toen daden hebben begaan, die strijdig zijn met het evangelie, zegt Edouard de Laportaliere. Christus leerde onze naaste lief te hebben, niet om geweld tegen hem te plegen. Het bisdom van Pamiers onderstreept dat het gaat om een lokaal initiatief van de bisschop, die daarmee gehoor geeft aan de oproep van paus Franciscus voor het Jaar van Barmhartigheid.

Katharen en bisschop als ketters verbrand

Op het programma staan een dienst met een spijtbetuiging en een stille tocht naar de voet van de berg Montségur, die in maart 1244 door de kruisvaarders werd veroverd. Daarna werden de resterende 225 katharen samen met hun bisschop als ketters verbrand, omdat ze weigerden zich tot het katholieke geloof te bekeren. De inname van Montségur, het laatste bolwerk van de katharen in de Pyreneeën, betekende ook het einde van de zogenaamde kruistocht tegen de Albigenzen (1209-1229) in het zuiden van Frankrijk.

Armoedebeweging

De katharen waren de aanhangers van de grootste middeleeuwse sekte, die zich vanaf het midden van de 12de eeuw over zowat geheel West-Europa, vooral in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, verbreidde. Daarvan vormden de Albigenzen in Zuid-Frankrijk de hechtst georganiseerde groep. De katharen beschouwden zich als de erfgenamen van de buitenkerkelijke armoedebeweging, wat zich uitte in een uitermate streng ascetische levensopvatting. Al snel werd de mythe van de katharen aangedikt met onwaarschijnlijke legenden die hen in verband brachten met het esoterisme en de zonnecultus.

Bron: KNA / Kathpress.at / Kerknet.be