Maandelijks archief: oktober 2016

Leestip van de dag – maandag 31 oktober 2016


Moslimgeleerden bezoeken kerkje van vermoorde priester Hamel

Een delegatie van de Al Azharuniversiteit stelt belangrijk interreligieus gebaar met bezoek aan het kerkje van de vermoorde priester Jacques Hamel.

Ver van de camera’s en dus wars van alle mediabelangstelling heeft een team van moslimgeleerden van de Al Azharuniversiteit, in gezelschap van aartsbisschop Dominique Lebrun van Rouen, een bezoek gebracht aan het parochiekerkje in Saint-Etienne du Rouvray. Daar is het dat twee extremisten de plaatselijke pastoor samen met enkele gelovigen gijzelden en later pastoor Jacques Hamel de keel oversneden. De Al Azharuniversiteit in Caïro is de belangrijkste soennitische onderwijsinstelling ter wereld.

Het aartsbisdom Rouen onderstreept dat Al Azhar al na de eerste dodelijke aanval van extremisten tegen een kerk in Europa die wandaad scherp hebben veroordeeld.

Dit bezoek stelt opnieuw een belangrijk gebaar dat het geweld en de terreur in de naam van de islam verwerpt.  Vincent Feroldi. 

Voor Feroldi, de verantwoordelijke van de Franse bisschoppen voor de dialoog met de islam, is het duidelijk dat de moslimgeleerden met hun bezoek hun solidariteit met de slachtoffers van de terreur hebben willen uitdrukken. Zij waren heel erg onder de indruk van de gebeurtenissen die zich hier hebben afgespeeld.

Bron: Radio Vaticana / Kerknet.be

Jacques Hamel © Bisdom Rouen

Jacques Hamel © Bisdom Rouen

 

 

Leestip van de dag – zondag 30 oktober 2016


Lead, Kindly Light

Henry Newman, vertaling Adelbert Denaux

Leid, vriendelijk licht, te midden ’t duister dat me omringt,
leid Gij mij voort !
De nacht is donker, en ik ben ver van huis –
leid Gij mij voort !
Richt Gij mijn voet; ik vraag niet om te zien
De verre einder – één stap is mij genoeg.

Ik was niet altijd zo, noch bad ik dat Gij mij voort zoudt leiden;
Ik verkoos mijn eigen weg te banen en te zien, maar nu –
leid Gij mij voort !
Ik verkoos het felle daglicht en, alle vrees ten spijt,
de hoogmoed beheerste mijn wil: herinner U niet voorbije jaren.

Zo lang heeft uw macht mij gezegend,
ze zal me zeker verder leiden !
Door heide en ven en over rots en vloed,
totdat de nacht is heengegaan;
en met de morgen ’t gelaat der engelen glimlacht
die ik sinds lang heb liefgehad, en voor een tijd verloor.

 

 

Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 30 oktober 2016


Uit het evangelie volgens Lucas 19, 4-6

Zacheüs liep vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen
zien wanneer Hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek
Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want
vandaag moet Ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen
naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

 

naamloos

 

 

Leestip van de dag – zaterdag 29 oktober 2016


Belgische zuster gehuldigd als rechtvaardige onder de naties

Moeder Marie Stanislas heeft als overste van de Sint-Antoniusschool in Sint-Pieters-Leeuw tientallen joodse kinderen van deportatie gered.

Donderdag werd in het Woonzorgcentrum Sint-Antonius in Sint-Pieters-Leeuw hulde gebracht aan zuster Marie Stanislas, die tijdens de Tweede Wereldoorlog tientallen joodse kinderen van deportatie door de nazi’s heeft gered. Postuum werd haar deze hoogste Israëlische onderscheiding toegekend. De zuster, die in 1886 als Caroline Van Belle werd geboren en al op haar 16de naar het klooster trok en er overste werd, had eerder al verschillende eretekens gekregen voor haar heldenmoed als lid van het verzet tijdens de oorlog. Zij overleed in 1956 in Sint-Pieters-Leeuw.

Marie Stanislas, moeder-overste van het klooster en de school van de congregatie, verborg in de oorlogsjaren tientallen joodse kinderen in haar klooster en beschermde hen op die manier tegen dreigende deportatie. Een keer werd de situatie bijzonder prangend toen de kinderen in de koelruimte voor het vlees werden verborgen tijdens een Gestapo-inval in het klooster.

Moeder Caroline Van Belle was een brave burger die het leven van vele joodse meisjes heeft gered in de donkere dagen van de Belgische bezetting. Ambassadeur Simona Frankel.

Simona Frankel , de ambassadeur van Israël in ons land, overhandigde donderdag aan zuster Philomene, de huidige overste,  de oorkonde van Rechtvaardige onder de naties van Yad Vashem, het herdenkingsmonument annex museum voor de slachtoffers van de Shoah in Jeruzalem. De ambassadeur loofde de buitengewone moed van de zuster met gevaar voor haar eigen leven en de Sint Antoniuscongregatie. Meest indrukwekkend waren de getuigenissen van vijf vrouwen van rond de 80, die destijds als kind door zuster Marie werden gered. Ze had een hart van goud, getuigde de 88-jarige Frieda Beller.

Bron: Het Laatste Nieuws / Gemeente Sint-Pieters-Leeuw / Editiepajot / Kerknet.be

 

 

Leestip van de dag – vrijdag 28 oktober 2016


Wereldwijd gebed voor Syrië

Op maandag 31 oktober wordt met Caritas International en de Lutherse Wereldfederatie wereldwijd gebeden voor vrede in Syrië en het Midden-Oosten.

Op maandag 31 oktober wordt wereldwijd een gebedsactie voor vrede in het Midden-Oosten, en vooral voor de bevolking in Syrië georganiseerd. De gebedsactie is een gemeenschappelijk initiatief van Caritas International en de Lutherse Wereldfederatie. Aanleiding is de oecumenische herdenking van de 500ste verjaardag van Reformatie met paus Franciscus in het Zweedse Lund.

Bisschoppen uit Ierland en de Balkan hebben al hun uitdrukkelijke steun gegeven aan het initiatief en hun gelovigen opgeroepen om zich die dag bij het gebed aan te sluiten. Tijdens de diensten op de vooravond van Allerheiligen kan ook een gebed voor de Syrische bevolking en alle slachtoffers van geweld in het Midden-Oosten worden ingelast. Ook parochies en scholen zijn uitgenodigd om aandacht en steun te geven aan het initiatief.

Caritas International: Mannen, vrouwen en onschuldige kinderen betalen een heel hoge prijs voor het aanhoudende conflict in Syrië, vooral in Aleppo. Samen met paus Franciscus dringen wij bij regeringen aan om een politieke oplossing voor de oorlog in Syrië te vinden.
En het bisdom van Riga in Letland schrijft in zijn gebedsoproep: Wij kunnen niet fysiek bij deze mensen aanwezig zijn, maar als christenen kunnen we met onze gebeden wel proberen om politieke beslissingen te beïnvloeden opdat deze burgers nog meer lijden zou bespaard blijven.

Bron: SIR / Kerknet.be

caritassyrie

Kinderen zijn het grootste slachtoffer van het geweld in Aleppo © Caritas Syrië

 

 

Leestip van de dag – donderdag 27 oktober 2016


Ennio Morricone geeft concert ennio_morricone_cannes_2007
in het Vaticaan voor kansarmen

De bekende Italiaanse componist Ennio Morricone dirigeert op 12 november in het Vaticaan een koor en orkest tijdens een concert voor kansarmen.

Ennio Morricone en het Symfonisch Orkest van Rome zijn op zaterdag 12 november te gast bij de paus voor een concert voor en met de armen. De opbrengst van de verkoop van de tickets is integraal bestemd voor projecten van de pauselijke aalmoezeniersdienst voor de amen in Rome. Morricone, die onlangs nog bekende niet-praktiserend, maar wel erg geïnteresseerd in spiritualiteit te zijn, componeerde in zijn 60-jarige carrière honderden composities en vooral filmmuziek. Enkele van de beroemdste daarvan worden op 12 november uitgevoerd tijdens het concert in de Paulus VI-zaal.

Slotconcert voor Jaar van Barmhartigheid

Ennio Morricone wordt tijdens het concert bijgestaan door mgr. Marco Frisina, die het orkest en koor van Rome bij enkele heilige liederen zal dirigeren. Het benefietconcert wordt georganiseerd in samenwerking met de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie en de San Matteostichting, die werd opgericht ter nagedachtenis van de Vietnamese kardinaal Van Thuan.

Het concert zet de afsluiting van Jaar van Barmhartigheid de nodige luister bij.

Armen krijgen een ereplaats

De ereplaatsen in de Paulus VI-zaal gaan naar de armen. Die worden door de pauselijke aalmoezeniersdienst willekeurig bij de daklozen en kansarmen uitgenodigd om het concert bij te wonen. Jongeren van het bisdom Rome zullen die avond ervoor zorgen dat zij ook een maaltijd en een geschenkje krijgen.

Bron: SIR / Kerknet.be

In onderstaand filmpje kan u Ennio Morricone aan het werk zien.
U hoort The Mission – Main Theme
Adembenemend mooi !!