Maandelijks archief: juli 2017

Leestip van de dag – zondag 30 juli 2017


Caritas: ‘Paus is een vredesapostel’

Met zijn oproepen voor vluchtelingen en zijn inzet voor vrede is de paus uitgegroeid tot wereldgeweten, over de grenzen van landen en religies heen.

Naar aanleiding van de aankondiging van de pausreis van 6 tot 10 september naar Colombia zegt Michel Roy, de secretaris van Caritas Internationalis, dat Franciscus zich met zijn pausreizen heeft ontpopt tot echte vredesapostel. Die reizen brengen hem vooral naar de andere continenten.

De aandacht voor vluchtelingen en vrede
vormen een steeds terugkerende leidraad.

Ook gevaar schrikt hem niet af, zoals de reis van 2015 naar de Centraal Afrikaanse Republiek bewijst. Franse veiligheidsdiensten hadden nochtans afgeraden om het land te bezoeken, omdat het te gevaarlijk was. Tijdens de pausreizen getuigt hij ook telkens van de verbondenheid met de plaatselijke Kerk.

Gezaghebbende morele stem

Volgens Caritassecretaris Roy heeft de paus zich tijdens vijf jaar pontificaat opgeworpen tot een moreel geweten, dat tot ver buiten de katholieke wereld wordt gewaardeerd. Zijn gezaghebbende morele stem wordt in de hele wereld gehoord. Collega’s die moslim zijn en medewerkers van ngo’s beschouwen hem als een morele leider. 

Roy verwijst naar de tussenkomst van de paus tijdens een cruciale fase van de onderhandelingen, waarmee hij het klimaatakkoord in Parijs mee heeft gered. Over de grenzen van alle religies heen herhaalt hij telkens weer dat godsdiensten een bron van vrede moeten zijn. Paus Franciscus is drager van hoop, al valt zijn oproep soms in dovemansoren.

Bron: Zenit / Kerknet.be

 

 

Leestip van de dag – zaterdag 29 juli 2017


Vredesweek brengt positief
en inspirerend verhaal

De Vlaamse Vredesweek van 21 september tot 2 oktober 2017 biedt dit jaar een tegengewicht aan de verzuring en polarisering in de samenleving.

35 organisaties gaan van 21 september tot 2 oktober met de 28ste Vlaamse Vredesweek in verzet tegen de toenemende polarisering, de verzuring en het groeiende vijanddenken in onze samenleving. Met het thema Radicaal Samen voor liefde wordt aangemaand tot verbinding en rechtvaardigheid. Het initiatief wordt ondersteund met de website www.vredesweek.be met naast achtergrondinformatie ook educatief materiaal, actiesuggesties en een overzicht van activiteiten.

Annemarie Gielen, directeur van Pax Christi Vlaanderen: Wij hebben bewust gekozen voor een thema dat aansluit bij de eigen samenleving. Daarbij hebben wij ons ook laten leiden door de eigen expertise die wij kunnen inbrengen.

Wij kwamen al snel uit bij het thema
van de vreemde andere.

Daarna werd gezocht naar een manier om dit thema tot bij een ruimer publiek te brengen, vanuit een keuze voor geweldloosheid en onze opdracht tot liefde als verbindende kracht en als tegengewicht tegen angst, wantrouwen en haat.

Wij merken in onze eigen samenleving allerhande spanningen, die niet beperkt blijven tot de vluchtelingenproblematiek.

Elke andere mens kan om zijn anders zijn
als bedreiging ervaren worden.

Onze samenleving lijkt hier steeds minder soepel mee om te gaan en wij vervallen al snel in vijanddenken. De Vredesweek wil tegengewicht bieden en tonen dat het anders kan.

De campagnewebsite is te vinden op www.vredesweek.be

Bron: Kerknet.be

 

Leestip van de dag – vrijdag 28 juli 2017


Sant’Egidio hoopt op sterk vredessignaal

De volgende vredesontmoeting van Sant’Egidio vindt begin september net over de Belgische grens in Duitsland plaats.

De volgende wereldontmoeting van Sant’Egidio zal van 10 tot 12 september net over de grens in de Duitse steden Münster en Osnabruck plaatsvinden. Met de bijeenkomst wordt de Vrede van Westfalen, een vredesakkoord uit 1648, herdacht.

Voor de interreligieuze gebedsontmoeting worden meer dan tweehonderd afgevaardigden van de grote wereldgodsdiensten verwacht voor een programma met voordrachten, debatten en ontmoetingen. Daarin staan de belangrijkste problemen in de wereld en mogelijke wegen naar vrede centraal.

Volgens Marco Impagliazzo, de voorzitter van de beweging, moet deze bijeenkomst een krachtig vredessignaal geven. De organisatoren kondigden bij de voorstelling alvast de komst van Bondskanselier Angela Merkel, EP-voorzitter Antonio Tajani, grootsjeik Ahmed Al-Tayyeb van de Al-Azhar-Universiteit (Cairo, Egypte), de Grieks-orthodoxe patriarch van Antiochië Johannes X en president Mahamoudou Issouf van Niger aan. Tijdens de debatten zal er onder meer aandacht zijn voor het vluchtelingenbeleid en de strijd tegen de terreur. Vertegenwoordigers van alle wereldgodsdiensten willen hier in het hart van Europa een krachtig vredessignaal geven.

Bron: Sant’Egidio

 

Leestip van de dag – donderdag 27 juli 2017


Jacques Hamel is voor
velen nu al zalig

In Saint-Etienne-du-Rouvray werd gisteren (woensdag) de brutale moord op de Franse priester Jacques Hamel herdacht.

Woensdagmorgen vond er in aanwezigheid van de Franse president Macron in Saint-Etienne-du-Rouvray, in dezelfde kerk en op hetzelfde moment dat de priester er een jaar geleden werd vermoord, een herdenkingsplechtigheid plaats voor Jacques Hamel. De herdenking was live via de Franse katholieke tv-zender KTO te volgen.

Voor vele Franse gelovigen is de priester, die door extremisten tijdens een eucharistie in zijn eigen parochiekerk de keel werd overgesneden, nu al zalig. Georges Pontier, aartsbisschop van Marseille en voorzitter van de Franse bisschoppen, bestempelde hem maandag nog als een model en een bron van inspiratie voor velen. Hij was een mens onder de mensen en stond symbool voor een leven ten dienste van anderen, trouw aan zijn geloof en verworteld in de liefde voor Christus, die ons allen heeft geleerd om tot het uiterste lief te hebben. Diezelfde toon weerklinkt in het gouden boek in de kerk, waarin velen hun dank uitspreken of om de bemiddeling smeken van de Franse priester.

Hij is uitgegroeid tot een symbool van een eenvoudig leven
ten dienste van anderen. (Aartsbisschop Georges Pontier)

Bescheiden en eenvoudige dienaar

Zijn medepriester Pierre Belhache beschrijft Hamel als bescheiden en eenvoudig. Hij leefde eenvoudig en heeft nooit iemand een haar gekrenkt. Ondanks zijn 85 jaar was hij heel actief, droeg eucharistievieringen op, doopte kinderen en huwde verliefden. Hij was iemand die voor zijn ideeën en zijn geloof heeft geleefd. De Franse krant La Croix schreef begin deze week dat de priester in vroegere tijden bij acclamatie zalig zou verklaard zijn. Maar tegenwoordig vereist een zaligverklaring een lange procedure, al gaat het wel veel sneller bij martelaars die omwille van hun geloof werden vermoord.

Op 13 april werd in zijn bisdom Rouen een
proces voor de zaligverklaring opgestart.

De postulator is inmiddels gestart met het verzamelen van de eerste mondelinge en geschreven getuigenissen. Paus Franciscus maakte tijdens een ontmoeting met een delegatie uit het Franse bisdom alvast duidelijk dat hij de zaligverklaring gunstig is gezind. Vanmorgen werd een termijn van twee tot drie jaar tot de daadwerkelijke zaligverklaring naar voor geschoven.

Model en voorbeeld voor allen

Aartsbisschop Georges Pontier meent dat de moord op de priester, die tevens in de dialoog met de moslims was geëngageerd, een jaar later nog steeds met verstomming slaat. Maar tegelijk legt zijn offer een groot getuigenis af en is het een voorbeeld voor ons allen. De plaatselijke bisschop Dominique Lebrun riep in de preek nogmaals op om ervoor te zorgen dat de haat niet het laatste woord zou hebben. Hij vestigde er ook de aandacht op dat de kerk en de moskee van Saint-Étienne-du-Rouvray vlakbij elkaar liggen. Die geografische nabijheid gaat gepaard met een voortdurende uitwisseling tussen de twee gemeenschappen. Dat werd ook duidelijk met de aanwezigheid van verschillende afgevaardigden van de moslimgemeenschap tijdens het eerbetoon van vanmorgen.

Monument en gedenkplaat voor Jacques Hamel

De Franse president Emmanuel Macron benadrukte aansluitend bij de inhuldiging van het monument en de gedenkplaat voor de priester dat de Franse staat zich sterk moet blijven maken opdat eenieder al of niet zijn geloof kan beleven en een vrij mens kan zijn. De twee terroristen waren er zonder twijfel van overtuigd dat zij de Franse katholieken met de moord van priester Hamel voor zijn altaar tot wraak zouden aanzetten. Maar zij zijn in hun opzet mislukt.

Ik dank de Franse Kerk omdat zij in haar gebeden en geloof
de kracht tot vergevingsgezindheid heeft gevonden.

In deze tijden van terreur en voor sommigen ook van vervolging blijven jullie vredestichters. In het hart van onze regels en wetten staat ook iets centraal waarover niet te onderhandelen valt, dat ik heilig zou noemen en dat is het leven van anderen. Juist dit maakt ons tot mens.

Hamel staat symbool voor dat deel in elk van ons
dat het arrogante terrorisme verwerpt.

In zijn leven dat ten dienste stond van anderen herkennen wij een deel van onszelf, dat ook een fundament vormt van onze republiek.

Bron: La Figaro/La Croix/CEF

Webpagina van het bisdom Rouen over pater Hamel

Bron: Kerknet.be