Maandelijks archief: december 2017

Leestip van de dag – zondag 31 december 2017


Afwateringskanaal of waterbekken

Op deze laatste dag van het jaar als ‘Leestip van de dag’ een tekst van Bernardus van Clairvaux uit de 12e eeuw. Een wat oudere tekst dus, maar een vat vol wijsheid. Moge deze woorden van Bernardus een inspiratie zijn voor ieder van u om het nieuwe jaar vervuld van innerlijke Warmte te starten.

Wees verstandig
en maak jezelf tot een waterbekken
en niet tot een afwateringskanaal.
Kijk maar eens naar een afwateringskanaal.
Een afwateringskanaal loost het water
onmiddellijk zodra het water binnenkomt.
Bij een waterbekken is dat anders.
Een waterbekken wacht
totdat het geheel vol is.
Dan pas begint een waterbekken
over te lopen.
Een waterbekken deelt uit van
eigen volheid
terwijl het zelf gevuld blijft.
Liefde vloeit over.
Ze houdt voor zichzelf
wat ze zelf nodig heeft.
En wàt ze heeft
wil ze in overvloed hebben,
om rijk te kunnen zijn
ook voor anderen.
Kijk naar de bron!
Kijk naar de bron zelf van het leven.
Laat eerst jezelf vullen.
Laat daarna wat de bron je
nog méér geeft
overvloeien naar anderen.
Liefde stroomt over.
Je leeg laten lopen
is niet wat liefde vraagt
Voor wie kun je goed zijn
als je voor jezelf slecht bent?
Zie naar de bron van het leven.
Vul eerst jezelf
zoveel dat je overvloeit
naar anderen.
Dan zal ik graag genieten
van jouw overvloed.

Uit de 18e toespraak over het Hooglied
door Bernardus van Clairvaux,
geschreven rond het jaar 1136

 

Leestip van de dag – zaterdag 30 decemb


Boek-tip: Een gebroken wereld heel maken

Auteur: Jonathan Sacks

In Een gebroken wereld heel maken onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Het boek biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere ‘gewone’ mensen illustreren zijn betoog. Het oproepen tot verantwoordelijkheid is de kerntaak van de godsdienst, stelt hij in de hem kenmerkende openhartige en toegankelijke stijl.

Volgens Sacks is het in het huidige religieuze en politieke klimaat van groot belang dat wij in geloof onze vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze medemensen en de samenleving als geheel.

Een gebroken wereld heel maken is een bemoedigend en hoopgevend boek.

Jonathan Sacks (1948) is emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië en lid van het Britse Hogerhuis. In 2016 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is eerder toegekend aan o.a. de dalai lama, Moeder Teresa en Tomás Halík.

Een van de meest kenmerkende en uitdagende ideeën van het jodendom is zijn ethiek van verantwoordelijkheid, de gedachte dat God ons mensen uitnodigt om – zoals de rabbijnen het uitdrukken – zijn ‘partners in het scheppingswerk’ te zijn. De God die de wereld met liefde geschapen heeft, roept ons op om met liefde te scheppen. De God die ons het geschenk van de vrijheid heeft gegeven, vraagt ons daar zo gebruik van te maken dat de vrijheid van anderen erdoor wordt geëerbiedigd en versterkt. Leven is: door God geroepen worden tot verantwoordelijkheid. Dat is het thema van dit boek. (Jonathan Sacks in de inleiding)

° Lees de inhoudsopgave en de hele inleiding

° Lees het interview met Jonathan Sacks dat hij gaf aan Nieuwwij.nl

° Lees ook Een joodse stem in de gedachtewisseling van de mensheid’, bij Igniswebmagazine.nl

° Eventuele bestelling kan via deze link.

Dagelijks Bijbelcitaat – vrijdag 29 december 2017


Uit het evangelie volgens Lucas 2, 28-32

Simeon nam het Kind het in zijn armen en loofde God met de woorden:
‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt
ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt
aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

 

 

Leestip van de dag – donderdag 28 december 2017


Als Jezus verdwijnt, dooft het licht
en wordt alles schijn !

In zijn catechese tijdens de algemene woensdagse audiëntie stond paus Franciscus stil bij de echte betekenis van de geboorte van Jezus.

Geliefde broers en zussen, goedendag !

Vandaag zou ik willen stilstaan bij de betekenis van de geboorte van de Heer Jezus die we in deze dagen in geloof en liturgie beleven. De kerststal en vooral de liturgie met haar Schriftlezingen en haar traditionele liederen hebben ons het “heden” helpen beleven: Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer (Lc 2,11).

‘Ontaarding’ van Kerstmis

In deze tijd maken we, vooral in Europa, een soort ontaarding van Kerstmis mee: in naam van een vals respect – dat niet christelijk is en vaak het opzet verbergt om het geloof uit te roeien – ontdoet men dit feest van elke verwijzing naar de geboorte van Jezus. Terwijl dat in werkelijkheid de enige echte Kerstmis is. En als Hij centraal staat, dan draagt al het omringende – verlichting, muziek, verschillende lokale tradities, tot en met de kenmerkende maaltijd – bij tot het scheppen van een feestelijke sfeer, maar met Jezus in het centrum.

Als Jezus verdwijnt,
dooft het licht
en wordt alles schijn, oppervlakkig.

Het ware licht zoeken en vinden

Door middel van de boodschap van de Kerk worden wij, zoals de herders in het Evangelie (cf. Lc 2,9), ertoe gebracht het ware licht te zoeken en te vinden, dat van Jezus die door mens te worden zoals wij, op verrassende wijze verschijnt. Hij wordt geboren uit een onbekende arme jonge vrouw, die Hem het leven schenkt in een stal alleen bijgestaan door haar man … De wereld beseft dit helemaal niet, wel engelen in de hemel die jubelen! Op deze wijze verschijnt de Zoon van God ook vandaag aan ons. Als geschenk van God aan de mensheid die ondergedompeld is in de nacht en in de verdoving van de slaap (cf. Js 9,1).

Ook vandaag maken we het mee dat de mensheid
vaak het duister verkiest, omdat ze weet dat het licht
al die daden en gedachten zou onthullen
die beschaamd maken en gewetenswroeging meebrengen.

Men verkiest in het duister te blijven in plaats van de eigen verkeerde gewoonten te veranderen.

Het geschenk van God Jezus is

We mogen ons dus de vraag stellen: wat betekent het aanvaarden van het geschenk van God dat Jezus is. Zoals Hijzelf ons door zijn leven heeft geleerd, betekent het: zelf dagelijks een gratis geschenk worden voor wie we op onze weg ontmoeten. Dat is de reden waarom we op Kerstmis geschenken geven.

Het echte geschenk voor ons is Jezus
en zoals Hij willen wij een geschenk zijn voor anderen.

En omdat wij voor anderen een geschenk willen zijn, geven we elkaar geschenken, als een teken, een sein van deze houding die Jezus ons leert: Hij, door de Vader gezonden, is voor ons geschenk en wij zijn geschenk voor de anderen.

Gods genade is verschenen in Jezus

De apostel Paulus levert ons de sleutel voor een samenvattende lezing, wanneer hij schrijft – in een mooie passage van Paulus: Want de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd (Tit 2,11-12). De genade van God is verschenen in Jezus, het gelaat van God, die door Maria ter wereld is gekomen zoals elk kind van deze wereld. Hij is echter niet van de aarde gekomen maar uit de hemel, van bij God. Op deze wijze heeft God voor ons, door de menswording van de Zoon, de weg ontsloten naar het nieuwe leven, geworteld niet in egoïsme maar in liefde.

De geboorte van Jezus is het grootste gebaar van liefde
van onze hemelse Vader.

Een groot licht voor de kleinsten

Ten slotte, een laatste belangrijk aspect: in de geboorte van Jezus kunnen we zien hoe de menselijke geschiedenis, bewogen door de machtigen der aarde, bezocht wordt door de geschiedenis van God. En God betrekt hen, die aan de rand van de samenleving verbannen, de eerste bestemmelingen van zijn geschenk zijn, dat wil zeggen – het geschenk – de redding door Jezus gebracht. Met kleinen en miskenden knoopt Jezus vriendschap aan die blijft duren in de tijd en die de hoop voedt op een betere toekomst. Aan deze mensen, vertegenwoordigd door de herders van Betlehem verscheen een groot licht (Lc 2,9-12). Ze waren uitgestoten, slecht gezien, geminacht en zij krijgen als eersten het grote nieuws.

Met deze mensen, met de kleinen en de geminachten
knoopt Jezus vriendschap aan die blijft duren in de tijd
en die de hoop voedt op een betere toekomst.

Aan deze mensen, vertegenwoordigd door de herders van Betlehem, verscheen een groot licht dat hen rechtstreeks naar Jezus leidde. Met hen wil God, in elke tijd, een nieuwe wereld opbouwen, een wereld waarin geen afgewezen, mishandelde en hulpbehoevende mensen meer zijn.

Ons hart en geest openen voor de genade

Geliefde broers en zussen, in deze dagen openen we onze geest en ons hart voor deze genade. Jezus is het geschenk van God voor ons en, als we Hem aanvaarden, kunnen ook wij voor anderen geschenk worden van God aan de anderen – op de eerste plaats voor al diegenen die nooit aandacht en tederheid hebben ervaren. Zovele mensen hebben nooit een liefkozing, een gebaar van liefde, een gebaar van tederheid ervaren … De geboorte van Jezus brengt ons daartoe. Zo wordt Jezus opnieuw geboren in het leven van ieder van ons en, door ons, blijft Hij het geschenk van verlossing voor de kleinen en de uitgeslotenen.

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

Bron: Kerknet.be

 

Leestip van de dag – woensdag 27 december 2017


Imam van Molenbeek brengt kerstboodschap in Brusselse kerk

In het kerstweekend brachten de imam en de voorzitter van de Molenbeekse Jaffariamoskee een bezoek aan de Sin-Annaparochie van Koekelberg.

Op zaterdag 23  december heeft de Sint-Annaparochie van Koekelberg (Brussel) het bezoek gekregen van sjeik Tasawar, de imam van de Jaffariamoskee in Sint-Jans-Molenbeek. Hij reciteerde Koranverzen met betrekking tot Jezus en Maria. De voorzitter van de moskee hield ook een korte toespraak met kerstwensen voor de katholieke gemeenschap.

Imam en voorzitter waren aanwezig met hun respectieve echtgenotes. De ontmoeting kadert in de dialoogbijeenkomsten die het Expertisepunt IDB – Interreligieuze Dialoog in Brussel vanuit de katholieke Kerk onderhoudt met een aantal moskeeën in het Brusselse Gewest, zegt priester Jan Van Eycken, van het Expertisepunt IDB.

° Lees de tekst (in het frans) van de voorzitter in de moskee: klik hier.
° Lees meer over het bezoek en de werking van het Expertisepunt ID: klik hier.

Bron: Kerknet.be