Jaarlijks archief: 2018

Leestip van de dag – maandag 17 dec 2018


Onze hopeloze reflex alles met geboden en wetten te regelen

Wie zich door de liefde laat leiden, zal doen wat zijn geweten hem ingeeft, aldus Augustinus. Maar volgens Hugo Roeffaers laat de mens zich liever leiden door geboden en wetten, want dat is veiliger.

Wij worden dagelijks geconfronteerd met een onoverzichtelijke toename van wetten en regels die blijkbaar nodig zijn om onze complexe samenleving gaande te houden. Toch voelen we haast intuïtief aan dat die overdaad aan regels een symptoom is van de uitholling van waarden en zingeving. Hoe onzekerder een samenleving wordt omtrent haar waarden, hoe meer het lijkt dat ze zich in stand wil houden met geboden en verboden, wetten en regels.

Lees verder …

Leestip van de dag – zaterdag 15 dec 2018


Vredesambassadeurs 2018 geven strijd tegen ongelijkheid een stem

Tijdens een plechtigheid en gespreksavond in Brussel werden donderdagavond de nieuwe vredesambassadeurs officieel bekendgemaakt.

Bleri Lleshi en Mariame Keita kregen donderdagavond, in aanwezigheid van een honderdtal sympathisanten de titel van Ambassadeur voor de Vrede. Daarmee drukt de vredesbeweging Pax Christi Vlaanderen haar waardering uit voor hun volgehouden inspanningen voor vrede, verbondenheid en respect voor de mensenrechten.

Lees verder …

Leestip van de dag – vrijdag 14 dec 2018


Leven voor de eenheid

De Focolarebeweging in België bestaat zestig jaar en viert dat samen met voorzitster Maria Voce

Onlangs vierden in Brussel ruim zeshonderd deelnemers zestig jaar Focolare in België. Die beweging, in 1943 in Noord-Italië opgericht door Chiara Lubich (1920-2008), omvat christenen, maar evenzeer gelovigen van andere godsdiensten en mensen zonder geloof. De beweging telt zowel ongehuwde en aan God gewijde leden die leven in de zogenoemde Focolaregemeenschappen, als gehuwden die in hun gezin dezelfde radicale keuze voor het evangelie beleven. Rond de Focolares, Italiaans voor vuurhaarden, ontstaan kernen van mensen die zich door de spiritualiteit laten inspireren in hun dagelijkse leven.

Lees verder …

Leestip van de dag – donderdag 13 dec 2018


Het smeekgebed is een daad van
geloof in God Vader die goed is

In zijn catechese over het Onzevader tijdens de algemene audiëntie van woensdag 12 december 2018 sprak de paus over bidden als vol vertrouwen vragen.

Geliefde broers en zussen goedendag !

We gaan voort met de catechese over het Onzevader die we vorige week begonnen zijn. Jezus leert zijn leerlingen een kort, stoutmoedig gebed bestaande uit zeven vragen. In de Bijbel is het getal zeven geen toeval. Het duidt op volheid. Ik noem dit gebed stoutmoedig omdat, mocht Jezus het ons niet geleerd hebben, zou niemand, ook de meest vermaarde theologen niet, op deze wijze tot God durven bidden.

Lees verder …