Maandelijks archief: februari 2018

Leestip van de dag – woensdag 28 februari 2018


‘Wees geen lauwe gelovigen !
Verberg uw geloof niet !’

In een uitgebreid exclusief interview met Tertio blijft kardinaal Robert Sarah bij zijn radicale standpunt: ‘God of de zelfdestructie’.

Zo’n tweeduizend mensen tekenden eerder deze maand present in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Stockel in Brussel voor een conferentie van kardinaal Robert Sarah. De prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst kwam er zijn boek Dieu ou rien toelichten. Ook in zijn exclusieve interview met hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde in Tertio van vandaag, woensdag, blijft de Guineese kardinaal bij zijn radicale standpunten: God kent het verschil tussen schapen en bokken. We moeten een keuze maken: of God, of de zelfdestructie.

Wees geen lauwe gelovigen !
Verberg uw geloof niet !
Heb geen angst
en verenig u met medegelovigen.

Op Van Lierdes vraag of de titel van zijn boek Dieu ou rien dan niet te radicaal is, antwoordt kardinaal Sarah: Ik neem niets terug van die titel die goed weergeeft dat de mens altijd voor de keuze staat, een alternatief waarvan zijn eeuwige bestemming afhangt. Dat geldt zelfs nog meer in onze tijd, want het is niet alleen een keuze voor elk individu afzonderlijk, maar ook voor de toekomst van de hele mensheid. Sinds de Tweede Wereldoorlog en de twee atoombommen weten we dat ze sterfelijk is. Ze kan de nucleaire vernietiging over zichzelf uitroepen. Iets gelijkaardigs is het misprijzen van de natuur en het uitputten van de natuurlijke rijkdommen. Zelfde resultaat: vernedering, perversie en zelfdestructie. Ja, God of niets, dat is het alternatief. Ik geef toe, radicaal, maar eigenlijk is het een kreet van verdriet, de kreet van een zielzorger tegenover de hardvochtigheid van onze tijdgenoten. Het is niet anders dan een echo van Gods jammerklacht die als rode draad door de Bijbel loopt tot het Lam Gods alle lijden op zich neemt.

Christen-zijn is niets anders dan worden als Christus,
op Hem gelijken en radicaal en helemaal
het evangelie
en de leer van de Kerk volgen.
Een christen is in staat te sterven uit trouw aan Christus
en door een heroïsch getuigenis van het Evangelie.

Bron: Kerknet.be

 

Leestip van de dag – dinsdag 27 februari 2018


Als de liefde niet bestond

Tekst: Toon Hermans (1916-2000)

Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou
En m’n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder Jou

 

 

Leestip van de dag – maandag 26 februari 2018


Praat met Mij, kleine ziel ~ Gabrielle Bossis 1874-1950

Gabrielle heeft eigenlijk 3 levens gekend: celibataire vrouw uit de rijke burgerij, comédienne die de wereld afreist, mystica. Maak kennis in de film.

Ook nu trekt God mensen tot een leven in nauwe verbondenheid met Hem. Soms opvallend, soms verborgen. Ontdek bekende en minder bekende 20ste-eeuwse godzoekers.

De intieme dialogen van de Fran­çaise Gabrielle Bossis met haar innerlijke stem, haar Veelgeliefde, Jezus Christus, zijn veel te weinig gekend. Ondanks kerkelijke instemming, tot paus Pius XII toe. In het Nederlandse taalgebied is haar spirituele dagboek zelfs niet (meer) te verkrijgen.

Door met haar teksten te leven en te bidden, kunnen we vandaag van haar leren om een vruchtbare wisselwerking te vinden tussen:

 • contemplatie en engagement,
 • persoonlijke en kerkelijke spiritualiteit,
 • verinnerlijking en verkondiging,
 • elan en compassie,
 • het tijdelijke en het eeuwige.

In een voorwoord bij de eerste uitgave van Gabrielles teksten in 1949 schrijft Mgr. Villepelet, bisschop van Nantes:

Deze bladzijden zijn een getuigenis speciaal voor onze tijdgenoten,
slachtoffers van een oeverloos ingewikkelde beschaving
die inkeer bijzonder moeilijk maakt.
Ze bewijzen dat het niet onmogelijk is,
wat ook je levensomstandigheden zijn,
om een gevoel te bewaren voor de aanwezigheid van God. 

In een voorwoord bij de biografie die in 2005 over Gabrielle verschijnt, schrijft Camillo Kardinaal Ruini:

Ik moedig je graag aan om met deze pagina’s te mediteren.
Ze willen de lezer stimuleren om de Onzichtbare te zien
in het zichtbare, de Eeuwige in het voorbijgaande
en de goddelijke Liefde in de plooien van eenzaamheid en lijden. 

Meer weten

 • Meer 20ste-eeuwse godzoekers
 • Gabrielle Bossis. Mijn schaduw, dat is je naaste: dialogen met Christus. Christofoor, 2001, ISBN 9062387373, 159 pagina’s.
  Inleiding, selectie en vertaling door Bastiaan Baan. Niet meer verkrijgbaar.
 • Gabrielle Bossis. Lui et moi: entretiens spirituels (7 delen). 1948 ev.
  Gabrielles teksten. Jammer genoeg niet in chronologische volgorde.
  Bestel bij uitgever Beauchesne
 • Patrick de Laubier. Jesus mon Frère: essai sur les entretiens spirituels de Gabrielle Bossis. Beauchesne, 1998, ISBN 9782701013671, 208 pagina’s, 19 euro.
  Een samenvatting in chronologische volgorde van Gabrielles dagboek. Met citaten, maar ook stukken samenvattend hertaald.
  Bestel bij uitgever Beauchesne
 • Lucia Barocchi. Lui et Gabrielle Bossis. Beauchesne, 2007, ISBN 9782701015026, 19 euro.
  Biografie vertaald uit het Italiaans.
  Bestel bij uitgever Beauchesne
 • Association Gabrielle Bossis

Bron: Kerknet.be

 

Leestip van de dag – zondag 25 februari 2018


Geen groter liefde

Meditaties bij de kruisweg

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden (Joh 15, 13). De hele kern van Jezus’ kruisweg wordt in die ene zin gevat. Wie deze als lees sleutel hanteert, wordt van binnen geraakt. Zijn verhaal wordt ons verhaal. Dat Jezus het meent wanneer Hij ons vrienden noemt, maakt Hij concreet in elke stap die Hij zet.  Deze meditaties bij de kruisweg zijn geschikt voor de viering van Goede Vrijdag of persoonlijke bezinning.

Auteur: Erik Galle
Uitvoering: geniet , 64 pagina’s
ISBN: 978-90-8528-473-4
Artikelcode: 618

Te bestellen bij uitgeverij Halewijn: klik hier.

Leestip van de dag – zaterdag 24 februari 2018


Imke Bavay schrijft kinderboek: ‘Wie goed kijkt, ziet God overal’

Catechiste Imke Bavay wil met ‘Papa, waar is God?’ symbolisch geloven bij kinderen bevorderen en hun ouders taal aanreiken om over geloof te praten.

Papa, waar is God?, vraagt Thomas in het kinderboek van Imke Bavay (27). Bij de verbaasde blik van Thomas’ vader verduidelijkt de jongen van zes zijn vraag: Juffrouw Emma vertelt op school soms over God. Ze zegt dat Hij overal is, maar ik vind God nergens. Waarop de vader de jongen bij de hand neemt en met hem op zoek naar God gaat.

Waar is God volgens u ?

Imke Bavay • God is inderdaad overal, maar je moet Hem leren zien en dat kan uitsluitend door naar de werkelijkheid te kijken met de ogen van het hart.

Dat God niet ver en afstandelijk is,
maar Iemand die betrokken is op mensen
en aanwezig is in dagelijkse dingen,
ontdekte ik zelf pas toen ik
in Leuven theologie ging studeren.

Als kind woonde ik de mis bij zonder precies te weten wat er gebeurde. Als tiener ging ik niet langer naar de kerk, tot de pastoor uit Mere, mijn thuisparochie, me vroeg een kinderwoorddienst te verzorgen. Toen pas ontdekte ik het geloof echt en kreeg ik een ander godsbeeld, namelijk het beeld van een God bij wie je mag twijfelen en op wie je kwaad mag worden. Dat godsbeeld is ook verwerkt in het boek.

Waarom is uw boek gericht aan kinderen ?


Ik werk als wetenschappelijk medewerker aan de faculteit theologie & religiewetenschappen in Leuven. Daar wordt heel wat onderzoek verricht naar de katholieke identiteit van scholen en leerlingen en dat toont aan dat heel wat leerlingen in de lagere school vaak nog een sterk letterlijk geloofsprofiel hebben. Dat verbaast me niet, aangezien met kinderen vaak op een letterlijke manier wordt gepraat over God. Een klassiek voorbeeld is het verhaal van Jezus die over het water liep.

Wanneer kinderen opgroeien en de wetenschap ontdekken,
wordt dat letterlijke geloof vaak onderuitgehaald,
met het gevaar dat ze alles wat te maken heeft met geloof
overboord gooien. Dat is jammer.

Met het schrijven van Papa, waar is God? wil ik bij kinderen vanaf de leeftijd van zes een meer symbolisch geloof aanmoedigen, zodat ze kunnen groeien in volwassen geloof. In onderzoeken spreekt men in dat verband over de ontwikkeling van een postkritische geloofsstijl.

Hebben ook volwassenen een boodschap aan het verhaal ?

Beslist. Ook volwassenen worstelen soms met geloofsvragen zoals: Waar is God? Wat is een wonder van God? Waarom laat God mensen sterven? Het verhaal van Thomas en zijn vader reikt volwassenen een taal aan om met kinderen te praten over geloof en meteen wordt hun eigen geloof en godsbeeld daarmee bevraagd.

De vraag waar God is bij bijvoorbeeld natuurrampen of andere vormen van lijden laat u onbeantwoord. Een bewuste keuze ?

Inderdaad. Het laat kinderen zien dat volwassenen ook niet alle antwoorden hebben en dat het ook voor ons soms moeilijk is om in God te geloven wanneer we zien wat er allemaal in de wereld gebeurt. Zelf weet ik ook niet altijd het antwoord, maar dat vind ik ook niet erg.

U geeft ook
 catechese. Waarom en wat is uw ervaring ?

Toen ik in Moorsel ging wonen, vernam ik dat ze te weinig catechisten hadden. Ik ben zelf afkomstig uit een levendige parochie, Sint-Bavo in Mere, met heel wat vrijwilligers, en wilde in Moorsel mijn steentje bijdragen. Bovendien ben ik graag bezig met kinderen. De reacties en vragen die ik tijdens de catechese krijg, waren mee een motivatie om Papa, waar is God? te schrijven.

Als een van mijn vormelingen me vraagt: Imke, jij gelooft toch niet in het scheppingsverhaal? Zo dom ben je toch niet?, doet dat pijn. Dan antwoord ik: Jawel, ik geloof er wel in. Voor mij is dat een poëzieverhaal dat iets vertelt over onze relatie met God, met de wereld, met de dieren enzovoorts. Ook in de kinderwoorddienst testte ik het verhaal uit. Mijn ervaring is dat het vooral geschikt is voor kinderen vanaf de leeftijd van zes. Voor jongere kinderen is het volgens mij te lang.

Komt er een vervolg ?

Ik hoop het. Het oorspronkelijke idee was een reeks te maken waarin Thomas opgroeit, almaar vaker wordt geconfronteerd met de wereld en ook almaar meer vragen gaat stellen. Zo zou het multireligieuze in een volgende publicatie bijvoorbeeld meer aandacht kunnen krijgen.

Papa, waar is God? Daddy, where is God? is overigens bewust in het Nederlands zowel als in het Engels geschreven. Zo kan het ook vakoverschrijdend worden gebruikt of bijvoorbeeld bij anderstalige nieuwkomers.

Imke Bavay, Papa, waar is God? Daddy, where is God?, 2018,
 43 blz., ISBN 978 94 6342 001 3, kost 15 euro en is te koop op www.mijnbestseller.nl/shop of via imke.bavay@hotmail.com.

Bron: Kerknet.be / Kerk & Leven