Maandelijks archief: maart 2018

Leestip van de dag – zaterdag 31 maart 2018


Stille Zaterdag …
verstillen en wachten

Stille Zaterdag is een dag van verstilling: na de gedachtenis van de kruisdood van Jezus waakt de Kerk bij het graf.

Op deze Stille Zaterdag verwijlt de Kerk bij het graf van de Heer en overweegt zijn lijden en sterven, hoopvol uitziende naar de verrijzenis. De tafel des Heren wordt vandaag niet gedekt. De eucharistie wordt niet gevierd tot aan het einde van de grote nachtwake waarin het ogenblik aanbreekt van de grote paasvreugde die vijftig dagen zal duren. (Romeins missaal)

Op deze dag waakt de Kerk dus bij de gestorven Heer en gedenkt ze dat Hij in het dodenrijk is afgedaald, dat hij met de mensen solidair is geworden tot in de duistere afgrond van de dood.

De homilie, toegeschreven aan Epifanius, bisschop van Constantinopel (+ 535), verwoordt mooi hoe ook dit geloofsgegeven in de traditie als een heilsmoment wordt opgevat:

Vandaag heerst er een diepe stilte op aarde,
een diepe stilte en verder rust;
een diepe stilte, want de Koning slaapt.

De aarde werd stil van ontzag (Psalm 76, 9), want God is naar het vlees ontslapen en zij die van oudsher ontslapen zijn, heeft Hij opgewekt. De vleesgeworden God is gestorven, de onderwereld siddert.

Hij gaat uit om het eerste maaksel van zijn handen als een verloren schaap te gaan zoeken. Hij wil zich ontfermen over hen die in het duister en de schaduw van de dood gezeten zijn. (Lucas 1, 79); om de geketende Adam samen met de geketende Eva uit hun smarten te verlossen, gaat God, tevens Mensenzoon, hen tegemoet … met de woorden:

‘Ontwaak, slaper, sta op uit de dood,
en Christus’ licht zal over u stralen’ (Ef 5, 14).

Ik ben uw God, die omwille van u uw zoon geworden is; die omwille van u en van hen die uit u voortgekomen zijn, nu spreekt en met gezag de geboeiden beveelt: ‘Treedt naar buiten’, en tot hen die zich in de duisternis bevinden: ‘Wordt verlicht’, en tot hen die neerliggen: ‘Ontwaakt.’

Bron: Kerknet.be

 

Leestip van de dag – vrijdag 30 maart 2018


Goede Vrijdag

Ik zag mijn Heer

Eens stond ik
bij de
kruispaal
waar mijn Meester
stierf aan het
kruis
Ik zag mijn
Heer
daar lijden
en dacht:
waarom toch Hij
Ben ik ’t niet
die hier schuldig
en inktzwart
voor Hem sta
Ik zie zijn
wonden lekken
de doornenkroon
de pijn
van het van
God verlaten zijn

Wie durft
nu nog te spreken
Hier blijven
stemmen stil
Hier wordt een
strijd gestreden
Een strijd om
mijnentwil

 

Tekst: Truus Bijzet-Pullen

Leestip van de dag – donderdag 29 maart 2018


Broer aartsbisschop Romero
schenkt moordenaars vergiffenis

Volgens Gaspar was zijn oudere broer, de vermoorde Salvadoraanse aartsbisschop Oscar Romero (foto), een eenvoudige man en een groot verdediger van de armen.

Gaspar Romero, de jongere broer van de vermoorde Salvadoraanse aartsbisschop Oscar Arnulfo Romero zegt dat hij vergiffenis wil schenken aan de moordenaars van zijn broer. Maar tegelijk zegt hij te hopen dat zij zich voor een rechtbank in El Salvador zullen moeten verantwoorden. Aartsbisschop Oscar Romero, die in oktober wordt heilig verklaard, werd op 24 maart 1980 door een leden van een doodseskader doodgeschoten toen hij voorging in een eucharistieviering in een ziekenhuiskapel. Dat gebeurde in opdracht van toenmalig legermajoor Roberto D’Aubuisson, die in 1992 overleed.

Gaspar Romero, 88 intussen, dat iedereen in El Salvador heel goed weet wie zijn broer heeft vermoord. Waarom zijn de daders dan niet zijn aangehouden? Ik heb veel openbare aanklagers zien komen en gaan, maar er werden geen verdachten aangehouden. Gaspar getuigt nog dat zijn broer wist dat hij het risico liep vermoord te worden en hem gezegd had dat hij bij voorbaat vergiffenis schonk aan de daders. Ik kan mij daar alleen maar bij aansluiten. Met zijn dood heeft El Salvador een grote, goede en wijze man verloren, die niemand pijn deed.

Bron: Christian Today / Kerknet.be

Leestip van de dag – woensdag 28 maart 2018


Wat is de betekenis van Pasen ?

Pasen betekent: doortocht. Kopje onder gaan, maar ook weer bovenkomen. Waar het donker is, trekt God er met ons doorheen naar het licht.

Bekijk het filmpje met bisschop Lode Aerts.

Bron: Kerknet.be

 

Leestip van de dag – dinsdag 27 maart 2018


Duurzaam in balans

Goede Week is kijken naar God, naar Jezus die liefde toont en liefde is. En daar Jezus liefde is, is Goede Week ook kijken naar jezelf, en naar elkaar. Want we zijn geroepen in navolging van, en in eenheid met, de Heer elkaar lief te hebben. Dit laatste is niet altijd zo vanzelfsprekend, zeker niet wat de duurzaamheid betreft van relaties.
Hieronder een artikel voor koppels; voor mensen die voor elkaar gekozen hebben, en waar de liefde wel eens een zekere beproeving kent. Werken aan je relatie is ook Goede Week. Het is je herbronnen aan je Bron, aan de Heer die zich voor u gegeven heeft, en waar wij van kunnen leren.

Met dank aan Focolare.be

Voor een duurzame tevreden relatie volstaat het wij-gevoel van het begin niet. Ook de eigen persoonlijkheid moet kansen krijgen.

Het persoonlijk gevoel van welzijn staat nu meestal op de eerste plaats en bepaalt in grote mate het volhouden van de relatie. In deze context is elkaar de ruimte geven om zichzelf te zijn belangrijk. Wie zich goed in zijn vel voelt kan er meer zijn voor de ander.
Wat kan ertoe bijdragen dat beide personen én de samenhorigheid maximaal in balans blijven ?

Besliste keuze

Een eerste en fundamentele investering in duurzaamheid is de besliste keuze om samen een levenskern te vormen met een levensproject voor ogen waar je je allebei voor wilt inzetten, en om voor het volle honderd procent de moeilijkheden aan te pakken die op je weg komen. Een belofte die je openlijk uitspreekt bij een huwelijk.
Deze beslissing heeft een grote invloed op de stabiliteit van een relatie. Het biedt de noodzakelijke veilige leefomgeving waar je talenten kansen krijgen en je zelfs zwakke kanten mag hebben zonder dat de relatie in gevaar komt.

Maar wanneer er een moment komt dat je toch gaat twijfelen aan de keuze voor de ander, hoe kun je dan weten of je niet beter de relatie opgeeft ? Je kunt altijd voortijdig uit het bootje stappen, maar het is ook waar dat je kunt kiezen om aan boord veel meer te doen dan te wachten tot je zinkt.
Hoe je dat het beste aanpakt, daar bestaat geen pasklaar antwoord en geen regel voor. Maar van een aantal elementen weten we dat ze een belangrijke hulp zijn voor het koppel om de keuze die ze maakten nieuw elan te geven.

Luisteren meer dan aanhoren

Luisteren heeft als bedoeling te begrijpen, te weten wat de ander denkt en voelt.
Wanneer een crisis opduikt merkt het koppel vaak dat hun diepere gesprekken wat verwaterd zijn. “We moeten praten” is een zin die we niet gemakkelijk uitspreken en evenmin graag horen maar die noodzakelijk is. Goed luisteren gaat elk spreken vooraf en is zoveel meer dan de ander aanhoren.

Stefanie : Mijn woord is nooit het hele verhaal. Een hele stap voor mij om dat in te zien en er positief mee om te gaan. Zwijgen en Jos beluisteren tot het einde toe, ik moet er telkens een inspanning voor doen, maar het helpt enorm om te voorkomen dat we stranden in een welles-nietesdiscussie zonder elkaar te verstaan.

Luisteren heeft als bedoeling te begrijpen, te weten wat de ander denkt en voelt. Je partner zo beter leren kennen, het weerhoudt je van een voorbarige, en dus vaak niet gepaste reactie.

Arne : Mijn vrouw is geen prater en toch weet ik aan zoveel attenties dat ze me graag ziet. Maar ik heb vaak nood aan een diepgaande babbel. Het leek onoverkomelijk moeilijk om elkaar daarin te vinden. Tot ik iemand het zo hoorde formuleren : stop met haar te willen veranderen, maar wees heel attent als zij iets vertelt. Of het nu gaat over iets dat gebeurde op het werk, over de kinderen of een toevallige ontmoeting, durf te vragen – niet eisen – of ze blij was met wat gebeurde, of ze zich zorgen maakte, of ze zich gekwetst voelde. Ze zal meteen voelen dat het jou er niet zomaar om gaat te willen weten, maar dat je wilt meeleven met haar.
Het is gewoon mijn vrouw graag zien zoals ze is. We mogen zo onszelf zijn en toch ons stevig verbonden weten.

Elkaar niet ontzien

Kwaadheid en zorgen, verdriet even goed als vreugde mogen uiten hoort bij een gezonde relatie.

Door de onvermijdelijke spanningen in een relatie kan het lijken dat er meer onaangename kanten zijn dan deugddoende. Die ontmoedigende indruk wordt weggewerkt als je zowel positieve als negatieve gevoelens deelt met elkaar. Kwaadheid en zorgen, verdriet even goed als vreugde mogen uiten hoort bij een gezonde relatie.

Anton : Toen Ines langdurig ziek werd, liep onze relatie steeds stroever. Ik durfde niet meer te spreken over mijn moeilijke momenten. Die leken belachelijk tegenover de lasten die zij te dragen had.
Ik probeerde me vooral te concentreren op wat zij nodig had en mezelf opzij te zetten. En Ines liet duidelijk merken hoe blij ze was met mijn zorg, maar eigenaardig genoeg, tussen ons groeide beetje bij beetje afstand. Hoe kon dat ?
Op een keer had ik een serieus meningsverschil met een vriend. Ik was er ondersteboven van en kon niet anders dan erover praten met Ines. Onbevangen vertellen hoe ik me voelde, het was lang geleden. Te lang. Door het ziek zijn van Ines hadden we elkaar ontzien. Zij verzweeg ongemakken, ik durfde niet meer te vertellen over de dingen die mij bezighielden. We beloofden elkaar weer écht alles te delen. Een echte opsteker voor onze relatie !

Ook de herinnering aan iets dat verkeerd liep in het verleden schept afstand en bezorgt ons vooroordelen. De ander toch opnieuw vertrouwen geven zorgt ervoor dat een probleem niet tussen jou en mij komt te staan maar dat wij samen naar de moeilijkheid kijken en die aanpakken, ook als het verschil in mening onoverkomelijk lijkt.

Tomas : De gedachten die vanzelf bij me opkomen bij een gevoelig twistpunt met Beate zijn nogal negatief. Ik voel me snel aangevallen, hoe Beate ook reageert. Misschien omdat we er al niet weinig stevige ruzies hebben opzitten. Zei mijn vrouw iets dat ik helemaal anders zag, dan besloot ik : daar gaat ze weer. Reageerde ze niet echt, dan vermoedde ik wel eens dat ze uit vergelding zweeg omdat ze een vorige keer geen gelijk haalde. Er stak op de duur een filter in mijn oren bij elk gesprek, ik hoorde wat ik wilde horen.
Ik heb me leren verzetten tegen zulke gedachten. En ik merk nu hoe vaak mijn eerste indruk verkeerd is ! Vooroordelen weren, niet willen denken dat ik al op voorhand weet wat een ander bedoelt, het helpt me om Beate alle krediet te geven zoals ik dat spontaan deed toen we elkaar pas kenden. We hebben nog evenveel tegengestelde standpunten als voorheen, maar waarom zou dat niet mogen ? Beter luisteren liet me ontdekken hoe waardevol haar inbreng is om samen vooruit te kunnen, hoe tegendraads die ook op het eerste gezicht klinkt.

(H)eerlijk open

Man en vrouw hebben een verschillende manier van communiceren. En elke persoon is ook nog eens anders. Daar bewust van zijn is belangrijk, het kan helpen om elkaar te begrijpen, om een ander gedrag te verklaren, om consequent te blijven zonder onmogelijke dingen te vragen, maar soepel met elkaar om te gaan. Juist omdat je elkaar beter kent. Net het feit dat mensen verschillen en elkaar mogen aanvullen maakt gelukkig.
Dan moet je die verschillen wel benoemen en niet verstoppen, geeft professor Vansteenwegen aan. Doen alsof ook jij vegetarisch heerlijk vindt als dat niet zo is, riskeert een gezellig etentje te vergallen. Zeg het als je niet enthousiast bent over de vakantieplannen van je partner, en doe jouw voorstel. De verschillen duidelijk stellen effent de weg om samen een vergelijk te vinden waar beiden tevreden mee zijn.

Meer dan de moeite waard

Vergeven geeft nieuwe adem aan de ander om met plezier zijn deel te doen .

Kunnen vergeven is onvervangbaar om de liefde nieuwe warmte te geven. Wrok en verwijten verstoren het evenwicht in de relatie. Ze bedreigen de houdbaarheid ervan. Vergeven geeft nieuwe adem aan de ander om met plezier zijn deel te doen .

Elene : Vergeven, weer eens opnieuw beginnen, het blijft inzet vragen. Voor ons helpt samen bidden ’s avonds. We vinden er inspiratie in om elkaar met nieuwe ogen te zien zoals God ons onvoorwaardelijk en gratis graag ziet.

Laten voelen dat de ander voor jou exclusief en uniek is, we vergeten het wel eens. Er komt sleur op de blik op onze partner, onverschilligheid dreigt. De geïdealiseerde partner van het begin is lang verdwenen, maar er is nu de échte persoon die we een leven lang mogen ontdekken als iemand die meer dan de moeite waard is.
Oprechte interesse voor elkaar geeft zachte zorg en tederheid een vaste plaats in de relatie, en doet je vragen : wat kan ik voor je doen ?
Je er niet bij neerleggen dat het bootje zomaar aan het dobberen is, maar de zeilen bijstellen zodat er weer vaart komt in de relatie
Je er niet bij neerleggen dat het bootje zomaar aan het dobberen is, maar de zeilen bijstellen zodat er weer vaart komt in de relatie, het is niet willen ophouden met dromen. Daar ligt de kunst om elkaar creatief en duurzaam energie te geven, geluk te vinden in elkaars geluk.

Naar Elvira Mira in Amor y desamor, Ciudad Nueva

Bron: Focolare.be