Maandelijks archief: juni 2018

Leestip van de dag – vrijdag 29 juni 2018


Patriarch Sako: christenen kunnen hun moslimbroeders helpen

Patriarch Louis Sako spreekt zijn ontgoocheling uit over het Westen dat alleen belangstelling lijkt te hebben voor zijn eigen economische belangen.

Mgr. Louis Sako, de Chaldeeuwse patriarch van Babylon en aartsbisschop van Bagdad, zegt in een interview naar aanleiding van zijn aanstaande kardinaalscreatie dat hij zich nooit kon inbeelden dat zulke verschrikkelijke dingen mogelijk waren in zijn vaderland Irak. Hij laat zich kritisch uit over zowel de politieke islam als over de islamofobie. Christenen moeten de islam op weg zetten naar meer openheid en naar een nieuwe en realistische lezing, waarbij deze teksten in hun historische en culturele context worden geplaatst.

Patriarch Louis Sako is 70. Samen met kardinaal Béchara Boutros Raï, de maronitische patriarch van Antiochië, is hij de belangrijkste katholieke kerkleider van het Midden-Oosten. Bovendien staat hij aan het hoofd van een christelijke gemeenschap in een land dat het sterkst door de terreur van Islamitische Staat (IS) werd getroffen. Wat de bevolking heeft meegemaakt, tart alle verbeelding. Ik hield het nooit voor mogelijk dat dergelijke verschrikkelijke dingen konden gebeuren. Patriarch Sako spreekt zijn ontgoocheling uit over het cynisme van het Westen, dat slechts oog heeft voor zijn eigen economische belangen, maar geen vin verroert als een heel volk uit het land van zijn voorouders wordt verdreven.

Christenen moeten in dezelfde boot blijven
als de rest van het land om veilig
aan te komen op de bestemming.
Patriarch Louis Sako

De patriarch is blij dat Mosul werd heroverd. Maar hij stelt tegelijk vast dat vele christenen nog steeds te bang zijn om terug te keren. Op vele plaatsen heerst nog steeds fanatisme. Hij zegt te hopen dat hij door zijn kardinaalstitel allicht meer gewicht in de schaal kan leggen. Ik blijf geloven in de kracht van dialoog. Maar niet de dialoog in chique salons. Ik geloof in een oprechte dialoog, die christenen in Irak aanmoedigt om in hun land te blijven.

Patriarch Sako brengt ook hulde aan Al-Azhar en andere mosliminstellingen en geleerden voor hun bijdrage tot de vernieuwing van de islam. Die vernieuwing is volgens hem ook het beste wapen in de strijd tegen de islamofobie. De Iraakse ervaring heeft ons veel geleerd. De Kerk moet gevoelig blijven voor belangrijke politieke kwesties, maar zij moet oppassen niet gepolitiseerd te worden. Ik geloof in een Kerk zoals die van paus Franciscus: een arme, eenvoudige Kerk van de periferie die dient.

Bron: La Croix / Asianews / Kerknet.be

 

 

Leestip van de dag – donderdag 28 juni 2018


Paus vraagt dankbaar hart
bij de start van de vakantie

Paus Franciscus hield gisteren zijn laatste catechese voor de start van een rustige periode tijdens de zomervakantie, al blijft hij in zijn gastenhuis.

Paus Franciscus heeft kort voor de start van de zomervakantie opgeroepen tot dankbaarheid. De naar schatting 12.000 gelovigen, die zich voor de algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein hadden verzameld, werden in twee groepen ontvangen. Vele dingen mislukken omdat wij bij onszelf beginnen en niet vanuit een houding van dankbaarheid. Christelijk leven is ook een dankbaar antwoord op een genereuze vader, vertelde hij in zijn catechese over de Tien Geboden, tijdens de laatste publieke audiëntie voor de zomervakantie. Hij zal pas op 1 augustus zijn normale programma hervatten.

In de marge van zijn audiëntie van ontmoette de paus onder der meer de woordvoerders van de bisschoppenconferenties van de CCEE (Raad van Europese Bisschoppenconferenties) en meer dan honderd atleten van de Parolympics. Bij zijn aankomst op het Sint-Pietersplein nam hij ook enkele kinderen in traditionele klederdracht mee in zijn wagen.

Franciscus vertelde dat de Tien Geboden gebaseerd zijn op de vrijgevigheid van God, die eerst zijn volk redt en vervolgens om vertrouwen vraagt. Wie nog geen echte ervaring van de bevrijding van God heeft gehad, zou om zijn hulp moeten vragen: We kunnen onszelf niet redden, maar we kunnen wel om hulp vragen. God heeft de mensen echter niet geroepen tot een leven van onderdrukking, maar tot een leven van dankbaarheid en vreugdevolle gehoorzaamheid.

Bron: VIS / SIR / Domradio / Kerknet.be

 

Leestip van de dag – woensdag 27 juni 2018


Twitterbisschop Tobin: ‘Sociale media maken me menselijker’

De Amerikaanse bisschop Thomas Tobin (zie foto) is actief op Facebook en Twitter om 2 goede redenen: toegankelijk zijn en je stem laten horen.

Lees verder …

 

 

 

Leestip van de dag – dinsdag 26 juni 2018


Exhortatie ‘Gaudete et exsultate’
beschikbaar in het Nederlands

De Nederlandse vertaling Gaudete et exsultate, de exhortatie van paus Franciscus over de roeping tot heiligheid is uit: Wees blij en juich.

Wees blij en juich – Over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld. Zo luidt de volledige titel van Gaudete et exsultate, de apostolische exhortatie van paus Franciscus die op 9 april in Rome werd voorgesteld. De vertaling is van de Bisschoppenconferentie van België en verschijnt als het nummer 38 in de reeks Werelddocumenten (Wkd), een uitgave van Licap in Brussel.

Geen traktaat maar oproep tot heiligheid laten klinken in onze tijd

Verwacht hier geen traktaat over heiligheid met definities en analyses die dit belangrijke thema helpen begrijpen, noch een bespreking van de verschillende mogelijkheden om te groeien in heiligheid, schrijft paus Franciscus in zijn korte inleiding op de exhortatie. Mijn bescheiden bedoeling is om de oproep tot heiligheid opnieuw te laten klinken en ingang te doen vinden in onze tijd, met al zijn risico’s uitdagingen en kansen. Want de Heer heeft ieder van ons uitgekozen om ‘heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in Liefde’ (Ef 1,4).

Een citaat uit ‘Wees blij en juich’

Om heilig te worden, is het niet nodig bisschop, priester, religieus of religieuze te zijn. We komen vaak in de verleiding om te denken dat heiligheid alleen bestemd is voor wie zich aan de dagdagelijkse beslommeringen kan onttrekken om veel tijd aan gebed te besteden. Dat is niet zo. Wij zijn allemaal geroepen om heiligen te worden door liefdevol te leven en een persoonlijk getuigenis te geven in alles wat we doen, op de plaats waar we zijn. Heb je je leven aan God gewijd? Wees heilig en beleef vreugdevol je engagement. Ben je getrouwd? Wees heilig door te beminnen en te zorgen voor je partner, zoals Christus dit deed voor de Kerk. Ben je een werknemer? Wees heilig door integer en vakkundig je werk te verrichten in dienst van je medemensen. Ben je vader, moeder, grootvader, grootmoeder? Wees heilig door je kinderen met geduld te leren om Jezus te volgen. Heb je een gezagspositie? Wees heilig door je voor het algemeen welzijn in te zetten en te verzaken aan persoonlijk gewin (Wees blij en juich, nr. 14).

Wees blij en juich – Over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld, Licap, Brussel, paperback 88 pagina’s, prijs: 6,80 euro.

Bestel via de Kerknet-webshop.

Bron: Kerknet.be