Maandelijks archief: februari 2019

Leestip van de dag – zondag 17 febr 2019


Kijken vanuit een ander perspectief

Vergissen is menselijk. Maar mensen met opzet in hokjes stoppen en hen veroordelen is een kwalijke vergissing. Met Paus Franciscus roept Marinus van den Berg op tot: eerst denken, dan doen. Niet meteen oordelen, maar je inleven in een ander en de ander ruimte geven. Zo komen mensen tot hun recht.

Klik hier.

 

Leestip van de dag – zaterdag 16 febr 2019


‘Pastoraal begint vaak bij koetjes en kalfjes’

Blond, roze lokken, jong, vrouw, zangeres, rock en pop. Universiteitspastor Xenia Geysemans is Klapstoelgast in Kerk & Leven van deze week.

Blond, roze lokken, jong, vrouw, zangeres, rock en pop. Het zijn kwalificaties die je niet aan een pastor doen denken. Toch voelt Xenia Geysemans uit Lier zich als een vis in het water als universiteitspastor in Antwerpen en als lector ethiek-RZL aan de Arteveldehogeschool in Gent. Reflectie, verdieping en empathie zijn thema’s die terugkeren als een refrein in al wat ze onderneemt.

Lees verder …

Xenia Geysemans

 

Leestip van de dag – vrijdag 15 febr 2019


In het christelijke bidden vraagt niemand voor zichzelf om brood

In zijn catechese over het Onzevader tijdens de algemene audiëntie van woensdag 13 februari 2019 wees paus Franciscus op de afwezigheid van het ‘ik’.

Geliefde broers en zussen goedendag !

We zetten onze weg voort om te leren, altijd beter te bidden zoals Jezus ons heeft geleerd. We moeten bidden zoals Hij het ons geleerd heeft.

Hij heeft gezegd: wanneer je bidt, ga dan in de stilte van je kamer, teruggetrokken uit de wereld en richt je tot God, noem Hem Vader. Jezus wil dat zijn leerlingen niet zijn zoals de schijnheiligen die rechtop staan te bidden op de pleinen om door de mensen bewonderd te worden (cf. Mt 6,5).

Lees verder …

Leestip van de dag – donderdag 14 febr 2019


Zo mooi anders

Woorden voor op Sint-Valentijn    (auteur: Hans Andreus)

Je bent zo mooi
anders dan ik.
Natuurlijk niet meer of minder
maar zo mooi anders.
Ik zou je nooit
anders dan anders willen.

 

Leestip van de dag – woensdag 13 febr 2019


6 vragen over geweld in de Bijbel voor bijbelkenner Hans Debel

Christelijke lezers hebben al 2.000 jaar moeite met het vele geweld in de Bijbel.
Bestaat er een zinvolle lezing voor ?

Hans Debel doet een poging.

Klik hier.