Maandelijks archief: maart 2019

Leestip van de dag – zondag 31 maart 2019


Succesverhalen in de kerk, Leo Fijen vindt ze ook in Vlaanderen

In ‘Succesverhalen in de kerk’ (Halewijn) struint Leo Fijen langs bloeiende geloofsgemeenschappen. Dit schrijft hij over Jonge Kerk in Klein-Brabant.

Als je je nergens helemaal thuis voelt en het idee hebt dat je kerkelijk dakloos bent, wat doe je dan als ouders met opgroeiende kinderen?

Lees verder …

 

 

 

 

Leestip van de dag – zaterdag 30 maart 2019


Liefde en lijden

Marga Haas roept een indringende vraag op: “Wie kan mijn lijden aanzien? Wie heeft de innerlijke ruimte om bij mij te blijven in het grillige verloop van ziekte en sterven? Wie vlucht niet?” Het vraagt een bijzonder soort liefde om elkaar in het lijden nabij te blijven.

In mijn werk als geestelijk verzorger in een hospice maak ik het wel eens mee. Dat iemand alleen moet sterven. Niet omdat er geen naasten zijn, maar omdat zij, om welke reden dan ook, het niet kunnen aanzien. Het is ook veel gevraagd om op dat moment nabij te blijven. Kwetsbaar en weerloos als een pasgeborene ben je op je sterfbed. Die kwetsbaarheid wordt een ander soms te veel.

Het roept prangende vragen op. Wie kan mijn lijden aanzien? Wie heeft de innerlijke ruimte om bij mij te blijven in het grillige verloop van ziekte en sterven? Wie vlucht niet?

Lees verder …

 

Leestip van de dag – vrijdag 29 maart 2019


In het Onzevader bidden wij niet om mijn, maar om ons brood

In zijn catechese over het Onzevader tijdens de algemene audiëntie van woensdag 27 maart 2019 besprak paus Franciscus de bede om het dagelijks brood.

Geliefde broers en zussen goedendag !

Vandaag beginnen we met de ontleding van het tweede deel van het ‘Onzevader’ waarin wij bij God komen met al onze behoeften. Dit tweede deel begint met een woord geurend naar het alledaagse: het brood.

Het gebed van Jezus begint met een dringende vraag die veel gelijkt op de smeekbede van een bedelaar:’ Geef ons het dagelijks brood’. Dit gebed ontspringt aan een klaarblijkelijkheid die we vaak vergeten, namelijk dat we geen zelfredzame schepselen zijn en dat we ons elke dag moeten voeden.

Lees verder …

Leestip van de dag – donderdag 28 maart 2019


Frans van der Lugt

Op 7 april is het precies 5 jaar geleden dat jezuïet Frans van der Lugt werd doodgeschoten in Homs, Syrië. Dit filmpje gaat recht naar het hart.

In de animatiefilm blikt de fictieve stem van Frans Van der Lugt terug op zijn abrupte levenseinde. Aan de ene kant heeft hij hoop, aan de andere kant is daar zijn eigen dood. Maar: De liefde gaat door. Niemand hoeft bij de pakken neer te zitten.

De film is een productie van de jezuïeten in Vlaanderen en Nederland die het sterke geloofsgetuigenis van hun confrater ermee willen eren, 5 jaar na zijn dood.

 

 

Leestip van de dag – woensdag 27 maart 2019


Winnaar Global Teacher Prize is franciscaan uit Kenia

De beste leraar van 2019 haalde zijn prijs in Dubai op, gekleed in een bruine pij. De franciscaan uit Kenia bouwt aan de toekomst van Afrika.

Groot feest in Dubai afgelopen zaterdag. De winnaar van de Global Teacher Prize 2019 wordt bekend gemaakt: Peter Tabichi (36) uit Kenia. De jonge franciscaan is overdonderd maar heeft zijn dankwoord klaar.

Lees verder …

 

Peter Tabichi, ofm