Maandelijks archief: april 2019

Leestip van de dag – dinsdag 23 april 2019


Met de blik van de Heer …

Wat met de daders van terreur?

Uiteraard, en geheel terecht, gaan wereldwijd gedachten naar, en gebeden voor, de slachtoffers van de terreurdaden in Sri Lanka. Die solidariteit is mooi, en moet gekoesterd worden.

Maar wat met de daders van deze terreur? Verschillende van hen zijn dood (omdat ze zichzelf opbliezen), anderen zijn misschien nog in leven. En er zullen beslist ook mensen zijn die met hen sympathiseren, ginds en elders in de wereld.

Ik vraag me af, moest Jezus vandaag hier op aarde rondlopen, hoe Hij naar deze daders en sympathisanten zou kijken. Zou Hij, moest Hij in Sri Lanka zijn, hen gaan opzoeken? En wat zou Hij dan doen? Welke woorden zou Hij spreken?

We moeten het doen met de evangelies. Met het feit dat Jezus z’n Vader vroeg om z’n eigen moordenaars te vergeven. We moeten het doen met het feit dat Jezus allen die wilden veroordelen op het matje riep. We moeten het doen met de vele verhalen waar Jezus maaltijd genoot met de zondaars. We moeten het doen met een Zacheüs tot wie Jezus zei: ‘Vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn’, en we kennen het gevolg. We moeten het doen met vertellingen over Jezus’ liefde voor de verloren gelopen schapen.
En bovenal moeten we het doen met de gegevenheid van Jezus’ kruisdood, waar Hij allen optilde en redde…

En wij, christenen, die in wezen deel uitmaken van Jezus’ zending… Hoe kijken wij nu naar de daders van deze terreur in Sri Lanka? Is het niet onze opdracht, en zending, te kijken met de blik van de Heer?
Niet makkelijk.

Het houdt me bezig. Het verdiept m’n kijken naar Christus.

Het evangelie is niet goedkoop.

kris

 

 

 

Leestip van de dag – maandag 22 april 2019


Pasen … niet vrijblijvend

Pasen is in beweging komen

Pasen is genade, absoluut. Maar het is ook investeren. Het is in beweging komen, moeite doen, je vermogen tot inleven ten volle benutten. Wie dit verwaarloost spot met liturgie; erediensten die men laat verworden tot beton.
Pasen is, in en mét de Heer, uit je graf komen en licht zijn voor de wereld. Het is ten allen tijde de ander hoger achten dan jezelf.
Ja, Pasen is niet vrijblijvend.

kris

Leestip van de dag – zondag 21 april 2019


De dood krijgt niet het laatste woord !

De verrijzenis is de gewelfsleutel van ons geloof, zonder verrijzenis zijn wij geen christenen.

Bekijk de Paasvideo met bisschop Jean Kockerols.

 

 

Leestip van de dag – zaterdag 20 april 2019


“Het evangelie is en blijft vreugdenieuws”

In zijn homilie van de chrismamis die hij in deze Goede Week voorging, onderstreepte kardinaal De Kesel de nood aan echte bekering.

Goede vrienden,

de profetie van Jesaja, die we zopas hoorden, stamt uit de tijd onmiddellijk na de ballingschap. Velen zijn teruggekeerd uit Babel. Maar de ontgoocheling is enorm. De tempel is verwoest, Jeruzalem ontmanteld. Anderen hebben er zich ondertussen geïnstalleerd. Zij voelen er zich er niet welkom, vreemden in eigen huis. Ze zijn ook arm en zonder veel toekomstkansen. En juist in die situatie staat een profeet op met goed nieuws: Gods Geest rust op mij en Hij heeft me gezalfd om u goed nieuws te brengen, om uw gebroken harten te genezen en een tijd van Gods genade af te kondigen. Treur niet, aan je droefheid en rouw komt een einde! “Ge zult opnieuw heten: priesters des Heren; men zal u noemen: dienaren van God”.

Het evangelie laat ons zien wat deze woorden voor Jezus zelf hebben betekend. Ze hebben Hem geholpen zijn eigen zending te onderscheiden. Ze zijn in Hem tot vervulling gekomen. Hij is zelf die Gezalfde op wie Gods Geest rust, die goed nieuws brengt en een jaar afkondigt van Gods menslievendheid. Zo trekt Hij het land door, al weldoende, genezend, helend, vergevend. Hij raakt het hart van velen. God heeft ons niet de rug toegekeerd. Hij blijft ook nu onze God en wij zijn volk. Het is dit evangelie dat we ook op de uitvaart van Kardinaal Danneels gelezen hebben: woorden die ook hem zo hebben geïnspireerd en geleid.

Vrienden, deze Schriftlezingen blijven bijzonder actueel. Allereerst de lezing van Jesaja. De crisis was toen zeer diepgaand. De ballingschap stelde het voortbestaan zelf van het Godsvolk in vraag. Ook wij beleven geen comfortabele tijden.

Lees verder …