Advent 2022 – Hoop doet leven

Geliefde mensen

Volgende zondag starten we de adventstijd. En hoewel er op het wereldwijde internet tal van heel zinvolle digitale adventsretraites te raadplegen zijn, wil ik toch in alle bescheidenheid vanuit Bijbelcitaat.be een thema aandragen om deze advent mee door te gaan.

‘Hoop doet leven’ leek me in deze tijd – waar zoveel duisternis ons omringt – een zinvolle gedachte om op weg te gaan naar Kerstmis.

Hoop zien we vaak als een vermogen dat we ín ons dragen, dat ons doet uitkijken en verlangen naar zaken waarvan we dromen. In die zin is het een vrij passief gebeuren. Het blijft bij een wens …

Maar hoop kan ook een actief gebeuren worden, een ‘werken aan’, opdat zou kómen waarop je echt hoopt. Het is je daadwerkelijk engageren opdat je droom gerealiseerd zou worden.

Christelijke hoop vraagt een zekere verloving met Gods droom, een liefdevol geëngageerd omgaan met wat God verlangt van de Kerk, voor haarzelf en de wereld waarvoor ze bestaat.

Dat wil niet zeggen dat christelijke geëngageerdheid per definitie een garantie betekent op succes. Maar het gaat dan ook niet om het succes op zich. ‘Hoop’, zo stelt Vaclav Havel, schrijver en president van het voormalige Tsjecho-Slowakije, ‘is niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen, maar de zekerheid dat iets zinvol is, hoe het ook afloopt. Hoop is een vermogen om ergens voor te werken omdat het goed is’.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hoopvol leven geen zichtbare vruchten kan kennen. Heel zeker wel. Als christenen kunnen we namelijk effectief licht zijn in een tijd die getekend is door heel wat duisterheden. Door hoopaandragende mensen te zijn, geëngageerd voor Gods droom, kunnen we wél degelijk een verschil maken in deze wereld, zowel in het kleine als in het grote.

Vanuit het ‘Dagelijks Bijbelcitaat’, de ‘Lezingen van de dag’, en ‘Van Woord naar leven’ zullen we vanaf volgende zondag het thema ‘Hoop doet leven’ verder uitdiepen. Dit met de bedoeling dat we echt zin krijgen om ons christen-zijn daadwerkelijk gestalte te geven, uit liefde voor God, uit liefde voor de Kerk en uit liefde voor de mensheid.

Moge het komende kerstgebeuren de vervulling zijn van de hoop die we ín ons dragen en waarvoor we leven.

Een genadevolle adventstijd

kris