“Alles wat u doet, moet u met liefde doen.“

Het maandelijkse ‘Woord van leven’ is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder het ‘Woord van leven’ voor deze maand februari.

“Alles wat u doet, moet u met liefde doen.“ (1 Kor 16,14)

Deze maand kunnen we ons laten verlichten door de woorden en ervaringen van de apostel Paulus volgens het psalmvers dat zegt: “Uw woord is een lamp voor mijn voet.” (Ps 119, 105). Hij verkondigt ook aan ons, net als aan de christenen van Korinte, een sterke boodschap: het hart van het Evangelie is de naastenliefde, een onbaatzuchtige liefde tussen broers en zusters.

Ons Woord van leven maakt deel uit van de afsluitende woorden in deze brief van Paulus, waarin de naastenliefde overvloedig in herinnering wordt gebracht en uitgelegd in al haar nuances: zij is geduldig, welwillend, houdt van de waarheid, zoekt niet haar eigen belang, enzovoort (hfst 13).

Wederzijdse liefde, in de christelijke gemeenschap op deze manier beleefd, is als een helende balsem voor de verdeeldheid die haar altijd bedreigt, en een teken van hoop voor de hele mensheid.

“Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

Het is opvallend dat Paulus ons aanspoort om te handelen door “in de liefde te zijn”, alsof hij ons een stabiele toestand wil tonen, een ‘verblijven’ in God, die Liefde is.

Maar hoe zouden we elkaar en elke persoon in feite met deze houding kunnen verwelkomen, als we niet erkennen dat we allereerst door God worden bemind, ook in onze zwakheden?

Het is dit vernieuwde bewustzijn dat ons in staat stelt om onszelf onbevreesd open te stellen voor anderen, om hun behoeften te begrijpen, hen nabij te zijn en materiële en spirituele goederen met elkaar te delen.

We kunnen eens zien hoe Jezus dat deed. Hij is ons voorbeeld.

Hij is altijd de eerste geweest om te geven. Hij schonk gezondheid aan zieken, vergeving aan zondaars, leven aan ons allemaal. Tegenover egoïsme stelt Hij vrijgevigheid; tegenover eigenbelang aandacht voor anderen; tegenover bezitsdrang een houding van geven. Het maakt niet uit of we veel of weinig kunnen geven. Het belangrijkste is hoe we geven: een klein gebaar van aandacht voor de ander kan al genezend zijn.

“Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

 Dit Woord leert ons om anderen met oprechte bedoelingen, met vindingrijkheid te benaderen, om ruimte te geven aan hun beste aspiraties, zodat ieder zijn of haar bijdrage kan leveren aan het welzijn van de gemeenschap.

Twee ouders schrijven: “Toen een verontruste buurvrouw ons vertelde dat haar zoon onterecht in de gevangenis zat, spraken we af om hem te gaan bezoeken. We vastten de dag voordat we gingen, in de hoop de genade te krijgen om hem de juiste dingen te zeggen. Ook hebben we een borgtocht betaald om hem vrij te krijgen.”

Een groep jongeren uit Kameroen organiseerde een inzameling van goederen om mensen die op de vlucht waren voor het geweld in de regio te helpen. De jongeren bezochten een man die een arm had verloren tijdens zijn vlucht. De man vertelde hoeveel het bezoek voor hem betekende. Hij voelde Gods liefde door ons heen. Een van de jongeren zei later hoe ze begrepen had dat geen enkel geschenk klein is als het met liefde wordt gegeven… Er is niets anders nodig: het is de liefde die de wereld verandert.

Door Letizia Magri en het Woord-van-leven-team