Amerikaans kardinaal Cupich vurig over werking van synodaliteit

Volgens de aartsbisschop van Chicago kan de synodale methode van ‘gesprek in de Geest’ de Kerk revolutionair omvormen op drie manieren.

Kardinaal Cupich hield een eerlijke en rake toespraak over de synode op de Sacred Heart University in Fairfield. Hij begon met toe te geven dat hij van deze wereldvergadering van bisschoppen en leken niet wist wat te verwachten. Maar de driedaagse retraite die aan de eigenlijke vergadering voorafging, ontstak in hem een vuur dat zes maand later nog niet gedoofd is.

Dominicaan Timothy Radcliffe gaf zes meditaties die voor de Amerikaanse kardinaal een echte eye-opener waren. ‘Ik beschouw zijn herformulering van synodaliteit als niets minder dan revolutionair. Het gaat hier over een nieuw model voor de Kerk.’