Andamiano – Laten we samen gaan

Op zaterdag 10 december organiseert TAU haar eerste franciscaans bewegingsmoment in de Clemenspoort in Gent. Welkom aan iedereen die zich franciscaans geëngageerd voelt!

Andiamo!
Andiamo of ‘laten we gaan’ is een warme uitnodiging om samen op weg te gaan en net zoals Franciscus en zijn broeders als pelgrims in deze wereld te leven. Het gaat erom eenvoudig te leven, als broeders en zusters, in verbondenheid met God, met de Schepping, met elkaar en met onszelf. En om samen ontvankelijk, met vreugde en vol vertrouwen het voetspoor te volgen van Jezus, dé pelgrim bij uitstek.

Laten we net zoals Clara en haar zusters met snelle pas, met lichte tred, zonder de voeten te stoten, zodat je schreden zelfs geen stof laten opwaaien, onbezorgd, blij en opgewekt het pad van de gelukzaligheid voorzichtig gaan. Want wie vastberaden en toch soepel, onbezorgd en toch waakzaam op weg gaat, kan door niets of niemand worden tegenhouden. Dat tonen Franciscus en Clara ons.

Laten we met al wie zich door Franciscus en Clara geïnspireerd weet samen wegen zoeken om de franciscaanse spiritualiteit in deze tijd en in deze wereld aanwezig te stellen, vorm te geven en uit te dragen. Opdat ze vruchtbaar mag zijn en een levengevend antwoord mag bieden aan velen.

VIER JUBELJAREN

De komende jaren herdenken we enkele belangrijke gebeurtenissen uit de laatste levensjaren van Franciscus.

In 2023 vieren we de 800ste verjaardag van het Kerstfeest in Greccio;
in 2024 de stigmata in La Verna waar Franciscus het Loflied op de Allerhoogste schreef;
in 2025 het Loflied op de schepselen, beter bekend als het Zonnelied;
in 2026 gedenken we het heengaan van Franciscus.

Deze vier jubeljaren vormen een ideale gelegenheid om het frisse, evangelische charisma van Franciscus op een actuele en levengevende manier aanwezig te stellen binnen de kerkgemeenschap en de bredere samenleving.​ TAU wil deze jaren vieren in verbondenheid met de brede franciscaanse familie in eigen land en wereldwijd.

Daarom nodigen wij iedereen die zich franciscaans geëngageerd voelt uit om samen met TAU te brainstormen en na te denken over concrete activiteiten en concepten om de jubeljaren vorm te geven.  We starten op zaterdag 10 december 2022 in de Clemenspoort in Gent rond het Kerstverhaal van Greccio. Op basis van de input van de brainstormtafels, zorgt TAU  in samenwerking met anderen voor de concrete uitwerking van materiaal.

Zo kunnen we de komende jaren samen op een eigentijdse manier de franciscaanse spiritualiteit als een frisse wind door onze tijd laten waaien.  Andiamo! ​

PROGRAMMA

De eerste bewegingsdag zal ingeleid en gemodereerd worden door Hans Geybels. Tijdens twee brainstormtafels leggen we onze ideeën en suggesties samen rond twee thema’s die we tijdens het jubileumjaar van Greccio in 2023 onder de aandacht willen brengen: “Ga en verkondig het evangelie, desnoods met woorden” en het kerstverhaal van Greccio zelf. 

PRAKTISCH

Voor wie?
Iedereen die zich franciscaans geëngageerd voelt binnen zijn of haar gemeenschap, is welkom: leerkrachten, pastorale werkers, geïnteresseerden, broeders en zusters, trekkers van lokale groepen, medewerkers van partnerorganisaties, leden of medewerkers van franciscaanse parochies, leden van de derde orde, leden van parochies en pastorale eenheden, …

Inschrijven
Graag inschrijven vóór donderdag 1 december via het inschrijvingsformulier

Meer informatie
Voor meer informatie kan je contact opnemen per email via tau@franciscaansleven.be of per telefoon met Barbara op het nummer 0476 70 72 66.​

Bron: Tau – Franciscaanse spiritualiteit vandaag

Clara & Franciscus