‘Barmhartigheid wil Ik; géén offer!’

God beminnen, hoe doe je dat? Dries kijkt scherp naar Jezus’ optreden in Matteüs en ziet dat het niet met devotie of vroomheid te maken heeft.

Binnen het kader van het evangelie van Matteüs horen we Jezus twee keer zeggen: ‘Ik wil liever barmhartigheid dan offers.’ Het is een citaat van de profeet Hosea (6, 6). Het Griekse woord voor ‘barmhartigheid’ luidt ‘eleos’, hetzelfde woord dat klinkt in de bede: ‘Kyrie, eleison’ – ‘Heer wees barmhartig.’

Lees verder.