‘Bejaarden zijn een belofte: het beste moet nog komen!’

Onze tijd op aarde is een voorbereiding op het eeuwige leven met de Heer in het hemelse Jeruzalem, zei de paus in zijn catechese van 10 augustus 2022

Geliefde broeders en zusters, goedendag!
We zijn aan de laatste catecheses toe, gewijd aan de oude dag. Vandaag treden we binnen in de ontroerende innigheid van het afscheid van Jezus van de zijnen, zoals dat uitvoerig is verhaald in het evangelie volgens Johannes. De afscheidsrede begint met woorden van troost en belofte: Laat uw hart niet verontrust worden (14,1); En als ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.(14,3). Mooie woorden van de Heer.

Lees verder op Kerknet.be