Belgische bisschoppen vragen de klokken te luiden op Kerstmis om 12 uur

De bisschoppen vragen om op Kerstmis om 12 uur de klokken te laten luiden als een signaal van troost en hoop, steun en verbondenheid.

In deze stille kersttijd vragen de bisschoppen van België om op Kerstmis om 12 uur de klokken te luiden in alle kerken van ons land.

Als een signaal van troost en hoop, vooral voor wie getroffen wordt door het coronavirus en voor al wie hen nabij zijn. Als een hart onder de riem van al wie strijdt tegen het coronavirus, allereerst de mensen die werkzaam zijn in de zorg. Als een signaal van verbondenheid onder ons allen.

De bisschoppen van België: Ook in de pandemie klinkt de kerstboodschap: dat God ons in zijn menslievendheid nabij is, dat Jezus ons menselijke bestaan komt delen, dat de Geest ons optilt uit angst en onzekerheid, dat wij kunnen groeien in solidariteit met de armen.

IPID – Brussel, maandag 21 december 2020

Sint-Sixtusabdij Westvleteren (foto Kris)