Ben ik – zoals Christus – werkelijk vrij, of ben ik gevangen door wereldse zaken?

Tijdens zijn wekelijkse Angelus afgelopen zondag riep paus Franciscus de gelovigen op om van Jezus te leren, die vrij was van geld, macht en oppervlakkigheid.

‘Ben je vrij zoals Jezus was, of gevangen door oppervlakkigheid?’ Deze vraag stelde paus Franciscus aan de gelovigen tijdens zijn Angelus-toespraak op zondag in het Vaticaan.

Hij nodigde iedereen uit om alles los te laten wat een belemmering vormt om dichter bij God te komen.

Paus Franciscus haalde zijn inspiratie uit de evangelielezing van voorbije zondag: De bezorgde familieleden van Jezus dachten dat Hij gek was geworden, terwijl de religieuze autoriteiten Hem beschuldigden van handelen onder invloed van een boze geest. Maar integendeel, zo stelde de paus, ‘Jezus predikte en genas de zieken juist met de kracht van de Heilige Geest – dezelfde Geest die Hem ‘goddelijk vrij’ maakte, dat wil zeggen: in staat om onvoorwaardelijk en onbeperkt lief te hebben en te dienen.’

Ware vrijheid

Jezus was allereerst vrij in zijn relatie tot rijkdom en bezit. ‘Hij verliet de zekerheid van zijn dorp Nazareth om een arm en onzeker leven te leiden. Hij genas de zieken en stond iedereen bij die om zijn hulp vroeg, zonder ooit iets terug te vragen.’

Daarnaast was Christus vrij in zijn relatie tot macht. ‘Hoewel Hij velen opriep om Hem te volgen, dwong Hij nooit iemand om dat te doen, noch zocht Hij de steun van de machtigen. Integendeel, Hij stond altijd aan de kant van de minsten en leerde zijn leerlingen hetzelfde te doen.’

Ten slotte, zei de paus, was Jezus vrij in zijn relatie tot de zoektocht naar roem en goedkeuring. ‘Om deze reden aarzelde Christus nooit om de waarheid te spreken, zelfs ten koste van niet begrepen te worden en onpopulair te zijn … tot aan de dood aan het kruis. Jezus liet zich nooit omkopen, noch intimideren door iets of iemand.’

‘Als we ons laten leiden door macht, geld of goedkeuring, maken we onszelf onvrij. Maar als we daarentegen ons hart laten vullen met Gods liefde, groeien we in vrijheid en stralen we dit uit naar onze omgeving, in onze huizen, binnen onze families en in onze gemeenschappen.’

Ben ik vrij als persoon?

Paus Franciscus nodigde uit om deze vraag aan jezelf te stellen: ‘Ben ik vrij als persoon? Of laat ik mezelf gevangen nemen door de mythen van geld, macht en succes, waardoor ik mijn eigen sereniteit en vrede en die van anderen opoffer? Verspreid ik in mijn leefomgeving een frisse lucht van vrijheid, oprechtheid en spontaniteit?’

Maria

De paus sloot af door Maria als Moeder aan te roepen en vroeg haar ons te helpen te leven en lief te hebben zoals Jezus ons heeft geleerd, in de vrijheid van de kinderen Gods.

Bron: Vatican-news