Bevrijdend wereldlicht – Lichtmis

Lichtmis vind ik het het mooiste kerkelijke feest en dat heeft veel te maken met een kinderherinnering.

Door Peter Malfliet

Als kind logeerde ik dikwijls bij mijn grootouders die dichtbij de kerk woonden. Ik herinner me dat mijn grootmoeder me op een vroege ochtend meenam. Het was 2 februari en lichtmis. De kerk was nog donker en behoorlijk koud. Maar bij het begin van de viering werden kaarsen aangestoken. Er waren in mijn herinnering heel wat moeders aanwezig die een kindje droegen en met dat kindje en de kaars naar voor kwamen. Dat maakte een enorme indruk op mij als kleine jongen. Ik denk daar elk jaar aan terug.


Peter Malfliet