Bijbelcitaat – dinsdag 5 mei 2015

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen, 8, 38-39

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,
engelen noch machten noch krachten,

heden noch toekomst, hoogte noch diepte,
of wat er ook maar in de schepping is,

ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die Hij ons gegeven heeft
in Christus Jezus, onze Heer.

 

IMG_3111banner_1024x1024