Bijbelcitaat – maandag 27 april 2015

Uit de profeet Jesaja 40, 11

Als een herder weidt de Heer zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
Hij koestert ze, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

 

zz11

 

Lezing van de dag Leestip van de dag