Bijbelcitaat, vrijdag 24 april 2015

Uit het evangelie volgens Marcus 11, 25


Jezus sprak :

‘Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten,
vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel
jullie je misstappen vergeeft.’

 

zz11