Bijbelcitaat – woensdag 29 april 2015

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 13

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen,
maar dien elkaar in liefde.

 

51799-a-woman-prays-at-a-catholic-church

Lezing van de dag Leestip van de dag