Bijbelcitaat – woensdag 6 mei 2015

Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 3, 14

Kleed u in de liefde,
dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

 

details

 

Lezing van de dag   Leestip van de dag