Bijbelcitaat, zaterdag 25 april 2015

Uit het evangelie volgens Marcus 16, 15

Jezus sprak :
‘Trek heel de wereld rond en maak aan
ieder schepsel het goede nieuws bekend.’

bible-podium

Lezing van de dag Leestip van de dag