Bijbelse wijsheid

Oordelen, veroordelen, stigmatiseren en schreeuwen om sancties. We doen het te vaak en te snel.

Door Luk Vanmaercke

Over een ander oordelen, hoe vaak doen we dat? Door iemand te berispen, plaatsen we onszelf indirect een trapje hoger. „Kijk eens wat die doet” impliceert altijd een beetje „Zoiets zou ik nooit doen”. Wie een andere mens naar beneden duwt, verheft zichzelf. We hebben toch zo’n grote drang om de wereld in te delen in de goeden en de slechten, waarbij wij uiteraard tot de goeden behoren.

Lees verder op Kerknet.be – Kerk & Leven