Boek-tip: Thomas Merton – Vrede in het na-christelijk tijdperk

De publicatie van dit ooit volledig gecensureerde boek van Thomas Merton doet nadenken over de morele dilemma’s rond oorlog en geweld – of moeten we zeggen: over de noodzaak van een duurzame vrede op aarde?

Tekst: Thomas Quartier – osb

Wat heeft een monnik te zeggen over oorlog en vrede? In de jaren zestig van de vorige eeuw was het bijna verdacht om de zoektocht naar God met het zoeken naar vrede op aarde te verbinden. Thomas Merton, een van de meest bekende monniken van zijn tijd, onderhield desondanks talrijke contacten in de vredesbeweging en hij werd keer op keer uitgenodigd om mee te werken aan het ideaal van geweldloosheid en actie te voeren. Hij bleef in het klooster en van daaruit ontwikkelde hij een van de krachtigste stemmen tegen oorlog en geweld.

Die initiatieven van Thomas Merton verliepen echter niet zonder slag of stoot. Van binnen zijn eigen orde werd afwijzend gereageerd op zijn politiek engagement. Toch ging Merton over het onderwerp schrijven. Het boek dat hij in 1962 afrondde mocht niet worden gepubliceerd. Het gedachtegoed van Merton werd desondanks heel invloedrijk. Niet onterecht, want wie nu dat boek van de trappistenmonnik leest, zal vaak instemmend knikken.

Mertons bijdrage aan het politieke debat bestaat erin de christelijke moraal te ontsluiten voor een vraagstuk waarop ze haar invloed sinds de Eerste Wereldoorlog volledig was kwijtgeraakt: vrede. In dialoog met auteurs als Augustinus ontwikkeld Merton in zijn boek, dat pas tweeënveertig jaar na zijn afronding voor het eerst verschijnt, zijn eigen visie op morele dilemma’s rond de oorlog. Het boek komt voor ons wel op het gepaste moment. Juist in deze bewogen tijden blijkt overduidelijk dat de stem van de beroemde Amerikaanse monnik nog niets van haar actualiteit heeft ingeboet.

De mooie Nederlandse vertaling is van de hand van Willy Eurlings.

Bron: De Kovel – monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland

Het is boek is uitgegeven bij uitgeverij Damon.
Het kost 19,90 euro en is te verkrijgen via Damon of in de betere boekhandel.