Boodschap voor Werelddag Senioren

In zijn boodschap ter gelegenheid van de Werelddag voor Senioren dringt de paus aan op waardering en een toekomstperspectief voor oudere mensen.

Paus Franciscus dringt in zijn boodschap ter gelegenheid van de Werelddag voor Grootouders en Ouderen, die eind juli wordt gehouden, erop aan dat senioren hun gevorderde leeftijd als een zegen en niet als een veroordeling zouden ervaren. Dit jaar wordt de werelddag voor de tweede keer georganiseerd op initiatief van de 85-jarige paus, die zelf met ernstige knieproblemen kampt waardoor hij maar moeilijk kan stappen. Hij roept in zijn boodschap op oude mensen als een bron van verrijking voor jongere generaties te beschouwen. Oudere mensen hebben een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan wat de paus een revolutie van de tederheid noemt. We mogen daarbij niet vergeten dat oudere mensen in menselijkheid zijn gegroeid door voor anderen te zorgen en zo leraar zijn voor een vreedzame manier van leven, die rekening houdt met de zwaksten.

Lees verder op Kerknet.be