Brief bij de veertigdagentijd 2022

Geliefde mensen,

We kennen allen het evangelieverhaal waar een leider van de synagoge Jezus opzocht met de vraag of Hij zijn stervende twaalfjarige dochter de handen zou willen opleggen zodat ze in leven zou blijven. Het verhaal eindigt zo dat Jezus ingaat op de vraag van de vader en uiteindelijk de dochter doet opstaan, en wel met de woorden: ‘Talita koem’, wat betekent: ‘Meisje, Ik zeg je, sta op.’ Je kan het hele verhaal nalezen bij Marcus 5, 21-24 + 35-43.

‘Ik zeg je, sta op’ zal het thema zijn waarmee ‘Van Woord naar leven’ heel de veertigdagentijd zal gekleurd zijn.

Zijn we immers niet allen door de Heer geroepen ‘op te staan’? Heel vaak letterlijk, maar ook innerlijk?

Innerlijk omdat we in wezen paasmensen zijn: mensen die geloven in – en leven vanuit – de opstanding van de Heer. Een christen vertrouwt zich toe aan de paasgenade, diep gelovend dat de Heer mét hem opstaat uit welke duisternis ook, om vanuit het paaslicht licht te zijn in de wereld, ieder omarmend die God op zijn levenspad brengt.

En dat brengt ons meteen bij het letterlijke ‘opstaan’. Een christen is geroepen tot engagement. ‘Geloof zonder daden is dood’, schrijft Jakobus onomwonden (Jak 2, 26). We zijn geroepen Gods vrede uit te dragen door goede woorden te spreken en liefdevolle daden te stellen.

En laten we niet vergeten dat het gebed voor Kerk en wereld, ook een diepe en belangrijke daad en vorm van naastenliefde is.

Over dit alles is heel veel te zeggen. Maar we hebben daar dan ook zeven weken de tijd voor.

Vanuit de lezingen die de liturgie ons in de veertigdagentijd aanreikt, zullen we dit thema, dag na dag, verder uitwerken. Ik nodig je dan ook van harte uit – misschien nog iets intenser dan de gewone tijd door het jaar – Gods Woord ter harte te nemen. Moge het ons op al die plekken genezen die een belemmering vormen ‘op te staan’.

Nog even dit. We leven in een tijd getekend door angst. De oorlog in Oekraïne baart iedereen zorgen. De wereldvrede staat op het spel. Je mag er niet aan denken dat twee grootmachten met hun kernarsenaal tegen elkaar komen te staan. Zoals je weet heeft paus Franciscus opgeroepen om komende Aswoensdag 2 maart wereldwijd te bidden en te vasten voor de vrede. Laten we deze oproep omarmen door er gehoor aan te geven. Ik zou zeggen: laat het geen gebeuren zijn van Aswoensdag alleen, maar laat het een intentie zijn dat heel de veertigdagentijd aanwezig is in ons biddend staan voor de Heer.

Moge Maria, als koningin van de vrede, ons voorgaan in ons gebed.

Een genadevolle veertigdagentijd voor ieder van u …

Met een hartelijke groet,

kris

‘Ik zeg je, sta op!’