Brief bij Kerstmis 2021

Geliefde mensen,

Kerstmis… God wordt mens onder de mensen. En hoe… door zich meteen aan de kant van de armen te scharen. Nog voor zijn geboorte was Jezus solidair met de minder bedeelden door geboren te worden in een grot waar dieren schuilen voor bar weer. Gewikkeld in doeken werd Hij in een voederbak van beesten gelegd. Boven deze armoedige grot bleef de ster stil staan. Opdat herders hun weg zouden vinden. Ze knielden, zonder woorden, in diepe aanbidding voor het Christuskind. Ze keken en ontvingen. Vol vreugde gingen ze heen, diep dankbaar, God lof brengend. Onderweg verhaalden ze wat ze zagen.

Moge je hart, lieve mensen, de kribbe zijn waarin Jezus geboren wordt. Moge je, net zoals de herders, knielen voor de Heer in jezelf. Opdat je vanuit ware godsaanbidding mag leven, Hem verhalend in je dagelijks leven naar ieder die je is toevertrouwd: je huisgenoten, je gezins- en familieleden, je buren, je collega’s,… allen die je ontmoet en waarvoor je bidt.

En wil je doen zoals God? Wil je echt christen zijn? Wil je de kerststal tot leven brengen? Heb dan een bijzondere liefde voor wat broos en arm is in deze wereld. Niet als vrome intentie zonder daden. Maar als keuze; verinnigd in Christus.

We weten maar al te goed wat dit inhoudt. Het is delen met de armen, het broze in de mens omhelzen, de eenzamen opzoeken, depressieve mensen trouw nabij zijn. Het is kiezen voor soberheid, en daarin vreugde vinden. Het is enkel God en de liefde beminnen. Het is Hem handen en voeten geven; heel concreet.
Doe dit, vanuit de Heer in jezelf, en je zult leven.

Maar ontmoet Hem ook in de kribbe van je medemens. Ook hier mogen we kijken naar de armen. Meer dan wie ooit zijn zij de kribbe waarin God met zijn tedere liefde mens wordt. Kijk hen in het gelaat, en doorvoel de dorst van Jezus. Loop niet weg van hen. Maar voed hen, kleed hen, geef hen onderdak, schenk hen liefde.
Hetzelfde geldt voor mensen op gezegende leeftijd die thuis of in een of ander woonzorgcentrum snakken naar teder bezoek. Iedereen weet toch dat ze er zijn? Waarom vereenzamen zovelen ouderen dan?

Leven in het licht van de Heer is leven vanuit God, Hem beminnend in al wat leeft. Christenen zijn geroepen de liefde van Christus te zijn; doorheen gebed en daden van kleine goedheid. Ze zijn als grassprietjes die steeds weer rechtkomen nadat ze mogelijk platgetrapt zijn (cfr. Levinas). Het is niet opgeven. Het is eenvoudig en blij Gods liefde zijn; verankerd in het leven van Christus.

Voor ieder een zalig kerstfeest.

Met een genegen groet,

kris