Brief bij Pasen 2022

Geliefde mensen

… een zalig Pasen voor ieder van u!

Dat de verrezen Heer ook in paastijden de gekruisigde kan zijn, zien we jammer genoeg vandaag de dag heel concreet. In zijn glorieuze lichaam draagt Hij de wonden die de mensheid Hem aandoen, en elkaar. Alsof Goede Vrijdag altijd opnieuw wel ergens de kop opsteekt.

Als christen is het fijn te leven in een samenleving waar vrede heerst, waar rechtvaardigheid hoog in het vaandel gedragen wordt, waar naastenliefde en medeleven geen loze woorden zijn, kortom waar God geëerd wordt doorheen het dagelijkse leven. Maar een christen, en in wezen iedere mens, is ook in tijden en plaatsen van onvrede geroepen de hoop levend te houden. Niet makkelijk. Niet evident.

Hier gaat het niet om romantiek, niet om deugddoende religieuze sfeertjes, maar wel om het licht brandend te houden midden een storm waar kwade machten trachten de godskaars uit te blazen. We moeten juist de paaskaars óp de standaard plaatsen, zodat ze kan schijnen en de wereld kan verlichten, ondanks heel wat donkere wolken. De kaars zal haar werk doen wanneer wij – in eenheid met de Heer – de liefde van God belichamen, heel concreet. Door haar handen en voeten te geven, in onze directe omgeving en ver daarbuiten.

We mogen vooral niet onverschillig worden voor het leed dat velen vandaag de dag moeten ondergaan. Dagelijks hetzelfde nieuws op de radio aanhoren, kan al snel als banaal gaan overkomen. Nee, het zou ons dagelijks moeten blijven raken, triestig maken, bezorgd.

Er wordt angst gezaaid, verderf en dood; en dit is heel letterlijk te verstaan. Heiligschennis, zoals paus Franciscus het verwoordt. Godgeklaagd!

En toch, geliefde mensen, mogen we ons hoofd en hart niet laten zakken. Het lied van de opstanding moet blijven klinken, ook in tijden van oorlog en terreur. Ja, we moeten blijven zingen, gelovend dat de duisternis niet en nooit het laatste woord heeft.

Het licht moet niet enkel bezongen worden, maar ook uitgedragen; door u, door mij, door ieder van ons, ieder vanop de plek waar hij of zij woont en werkt, met de gaven en talenten die hij of zij in zich draagt, vanuit de situatie waarin men leeft.

Moge Christus, die zelf de dood heeft overwonnen, voor de mensheid de weg banen naar Gods licht dat geen einde kent.

Moge de wereld zich openen voor het Pasen van de Heer.

Nog iets over Facebook en Twitter.
Onlangs liet iemand me weten dat hij het Dagelijks Bijbelcitaat ook ontdekt had op Facebook en Twitter. Bijbelcitaat.be is inderdaad al jaren aanwezig op deze twee sociale media. De linken hier naartoe kan u hieronder vinden.

Mooie en gezegende paasdagen voor ieder van u!
 
Met een vredevolle groet

kris


Dagelijks Bijbelcitaat op Facebook

Dagelijks Bijbelcitaat op Twitter